Droższe nawozy na przestrzeni dekady

| Produkty |

Brak wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej powoduje nierówne traktowanie państw członkowskich przez Rosję w negocjacjach handlowych dotyczących cen gazu ziemnego. W konsekwencji mamy do czynienia z nierównomiernym wzrostem kosztów produkcji nawozów azotowych.

Duże wykorzystanie nawozów w Polsce

Od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, polscy rolnicy zużywają o 31% więcej nawozów. Obecnie ich łączna suma to prawie 2 mln t rocznie. W sezonie 2012/13 zakupiono prawie 1,2 mln t preparatów azotowych, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do poprzedniego okresu.

Wzrost cen

Jednak w przypadku wzrostu konsumpcji nawozów na bazie azotu zamiast spadku cen, na przestrzeni lat 2003-2013 można zaobserwować ich wzrost. Przykładowo mocznik kosztuje o 114% więcej, a saletra amonowa aż o 173%. Dzieje się tak ze względu na koszty produkcji nawozów azotowych, która bazuje na gazie ziemnym. W Polsce przeszkodą do ich obniżenia jest niewielka możliwość dywersyfikacji dostaw „błękitnego paliwa”.

Perspektywy

Możliwością przełamania tej tendencji jest poszukiwanie alternatywnych dostawców gazu ziemnego. W tym celu Grupa Azoty „PUŁAWY” aktywnie współpracuje z RWE Polska, Statoil Asa Norwegia, PGNiG oraz Gaz-System. Dzięki procesowi konsolidacji cała Grupa Azoty może liczyć na dywersyfikację dostaw gazu na poziomie 30-40% w zależności od spółki. Ponadto przyszłościowe rozwiązania są wiązane z świnoujskim terminalem LNG oraz eksploatacją krajowych złóż gazu łupkowego.