Dofinansowanie rolnictwa w Dalekowschodnim Okręgu Federalnym

| Rynki zagraniczne |

Nałożenie na początku sierpnia 2014 roku embarga na niektóre produkty rolno-spożywcze eksportowane do Federacji Rosyjskiej przez państwa Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Australię i Norwegię, zmusza władze w Moskwie do zrewidowania strategii rozwoju krajowego rolnictwa.

Do priorytetów rządu federalnego należą rozwój hodowli bydła mięsnego i zwiększenie ilości szklarni. Rozważając nowe projekty w zakresie chowu drobiu i trzody chlewnej planowane jest ustalenie priorytetu dla obwodów o niskiej produkcji mięsa i nadmiernej produkcji ziarna. Do obszarów tych został zaliczony m.in. Dalekowschodni Okręg Federalny.

Zabezpieczenie pozostawia wiele do życzenia

Około 80% produktów rolnych Dalekowschodniego Okręgu Federalnego (DOF) wytwarzane jest w czterech obwodach: obwodzie amurskim, Kraju Nadmorskim, Jakucji i Kraju Chabarowskim. Mimo iż ponad połowa powiatów z tych regionów to tereny przygraniczne, mające bezpośredni dostęp do rynków zewnętrznych, urzędnicy z każdego obwodu DOF podkreślają, że rolnictwo na ich terytorium jest nastawione głównie na popyt krajowy. Jest to zrozumiałe, gdyż poziom samowystarczalności żywnościowej na Dalekim Wschodzie pozostaje na niskim poziomie. Średnio ten poziom wynosi: dla produktów mięsnych około 30%, produktów mlecznych – około 50%, jaj – około 80% i warzyw (w tym ziemniaków) – do 90%.

Wsparcie finansowe i dotacje dla rolnictwa

Absolutnym liderem w zakresie finansowania sektora rolnictwa regionalnego w Rosji jest Jakucja. W ubiegłym roku budżet państwa przydzielił na rozwój branży ponad 8 mld rubli. Według ministra rolnictwa Federacji Rosyjskiej Nikołaja Fiodorowa, w ten sektor na obszarze Jakucji zainwestowano około 20 mld rubli. W związku z tym, w 2013 roku, wśród obwodów Dalekowschodniego Okręgu Federalnego, Jakucja zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby bydła i produkcji mleka.

W ubiegłym roku w obwodzie amurskim i Kraju Nadmorskim zostało znacznie zwiększone finansowanie rolnictwa z budżetów obwodów. Priorytet został nadany hodowli bydła mlecznego. W każdy z tych dwóch regionów finansowanie rolnictwa wynosi nie mnie niż 1,5 mld rubli.