Dobry rok dla nawozów

| Produkcja i surowce |

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” spodziewają się analogicznych wyników w zakresie wolumenu sprzedaży nawozów azotowych w porównaniu do zeszłego roku obrotowego. To bardzo dobra wiadomość.

Taka perspektywa jest realna ze względu na niskie wahania koniunktury na rynku nawozowym. Aktualnie da się zaobserwować trend podobny do tego, który następuje rokrocznie – na chwilę obecną ceny rosną. Taka sytuacja potrwa najprawdopodobniej do maja, po czym spodziewana jest lekka korekta.

Ponadto, w najbliższej przyszłości planowana jest zmiana w zakresie roku obrotowego ZA „PUŁAWY”, który ma być zrównany z rokiem kalendarzowym. Stanowi o tym konieczność ujednolicenia systemu rozliczeniowego na potrzeby Grupy Azoty i najprawdopodobniej wejdzie w życie od 2015 r.