Dobry I kwartał Grupy

| Nasze zakłady |

Z zyskiem netto na poziomie 149 mln PLN Grupa Azoty zakończyła pierwszy kwartał w bieżącym roku. Oprócz tego sukcesu, warto wspomnieć m.in. o 21. miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej”, gromadzącym 500 największych firm w kraju.

Sprzyjające okoliczności

Grupa Azoty umiejętnie wykorzystała sytuacje, które miały miejsce w minionym kwartale. W zakresie wzrostu sprzedaży nawozów azotowych niebagatelną rolę odegrała krótka i łagodna zima, a także implementacja systemu pracy Przedstawicieli Terenowych Grupy. Skutkowało to zwiększonym popytem na te preparaty w Polsce i w Unii Europejskiej. Ponadto spadek importu nawozów z Rosji i Ukrainy do krajów UE, na skutek zawirowań politycznych, spowodował wzmożony popyt na produkty Grupy Azoty.

Korzyści z konsolidacji

Cały czas trwają konsekwentne działania na rzecz coraz większego pogłębiania konsolidacji w ramach Grupy. Dzięki wypracowanym wspólnym mechanizmom tj. np. jednolitej polityce handlowej w segmencie nawozów, ustaleniu kwestii zakupów energii elektrycznej, surowców strategicznych czy opakowań, udało się wypracować efekty synergii. W tym kwartale ich wartość wyniosła 46,5 mln PLN, a licząc narastająco – 136,5 mln PLN.

„PUŁAWY” mają swój wkład

Niewątpliwie Grupa Azoty „PUŁAWY” to ważny element całej Grupy Azoty. W ubiegłym kwartale udało się wypracować dochody na poziomie 98 mln PLN. To efekt skutecznego i sprawnego zarządzania całością Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą m.in. GZNF Fosfory, Agrochem Puławy, Agrochem Dobre Miasto, Zakłady Azotowe w Chorzowie oraz pozostałe spółki. W tym gronie przodują Nasze Zakłady, które wypracowały ponad 80% przychodów. Jest to, jak dotąd, najowocniejszy kwartał roku obrotowego 2013/2014 w Grupie Azoty „PUŁAWY”.