Dobry klimat dla przemysłu w Europie?

| Produkcja i surowce |

Komisja Europejska bardzo mocno angażuje się w kwestie związane z ograniczaniem emisji CO2, sumiennie wypełniając założenia Protokołu z Kioto oraz innych konwencji poświęconych ochronie klimatu. Jednocześnie dąży do wzrostu znaczenia przemysłu. Czy da się pogodzić te dwa cele unijnej polityki?

Przemysł ma iść do przodu

Komisja Europejska zakłada, że do 2020 r. udział przemysłu w tworzeniu PKB Unii Europejskiej ma wzrosnąć do poziomu 20%! Jednocześnie władze w Brukseli zamierzają zredukować emisje dwutlenku węgla o 70%, w stosunku do poziomu z roku 1990. Aktualnie szacuje się, że unijne gospodarki zmniejszyły je o 50%. Natomiast dalsze prace w tym zakresie i ograniczanie emisji, mogą nieść niepożądane konsekwencje dla przemysłu w Unii Europejskiej.

Kto taniej sprzedaje – wygrywa

Spadek konkurencyjności może być jednym z kluczowych, niepożądanych efektów zbyt dużego nacisku na kwestie klimatyczne i obciążanie europejskiego przemysłu kolejnymi regulacjami. Oczywiście, troska o środowisko naturalne jest niezwykle istotna. Niemniej jednak wysokie koszty kolejnych instalacji, umożliwiających realizację działań na rzecz klimatu, sprawiają, że produkcja w UE staje się coraz droższa, a przez to mniej konkurencyjna na globalnym rynku. Efektem może być spadek zatrudnienia i zamykanie kolejnych zakładów, co nie pomoże w realizacji równoległego celu Komisji Europejskiej, jakim jest wzrost znaczenia przemysłu.

Potrzebne są wspólne działania

Unia Europejska daje bardzo dobry przykład starań o czyste środowisko, dbając o kontrolę emisji CO2 oraz zwiększając udział OZE w tworzeniu energii (w 2030 r. udział „zielonej energii” ma stanowić 27% całości wyprodukowanej energii w krajach Unii Europejskiej). Niemniej jednak konieczne jest, aby najwięksi gracze przemysłowi na świecie, czyli Stany Zjednoczone i Chiny, podjęły równocześnie zdecydowane kroki w podobnym kierunku, co Bruksela. Ponieważ tylko dzięki wspólnym działaniom można rozwijać przemysł, stymulować globalną gospodarkę, równolegle dbając o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego i klimatu.