Dobre wyniki w Puławach

| Perspektywy i inwestycje |

30 sierpnia Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. opublikowały wyniki finansowe, jednocześnie za IV kwartał, jak również za cały rok obrotowy 2012/13. Jest to niewątpliwie powód do zadowolenia, gdyż po raz kolejny były one spójne z oczekiwaniami rynku. Możemy także pochwalić się dwoma rekordami w ujęciu rocznym – drugim w historii zyskiem netto oraz najwyższymi w historii przychodami ze sprzedaży.

Wyniki w ujęciu kwartalnym

Zysk netto Grupy wyniósł 105,2 mln zł i był wyższy wobec konsensusu rynkowego na poziomie 92 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 110,5 mln zł, natomiast przychody grupy, uplasowały się na niższym poziomie niż w poprzednim kwartale i wyniosły do 930,2 mln zł.

Główną przyczyną tak dobrych wyników była wysoka rentowność w segmentach nawozowym oraz energetycznym. Na ich tle słabiej wypadł segment chemiczny, który odnotował stratę spowodowaną słabym biznesem kaprolaktamu.

Wyniki w ujęciu rocznym

Zysk netto Grupy wyniósł 392 mln zł, co jest drugim co do wielkości wynikiem w historii. „PUŁAWY” odnotowały również najwyższe jak dotąd przychody, które wyniosły 3 684,5 mln zł.

Największą zasługą tegorocznych wyników jest segment Agro, który stanowił 63,5% ogólnych przychodów Spółki, co przełożyło się na kwotę w wysokości 2 340,6 mln zł. Warto zauważyć, że suma ta wyniosła o 2,8 % więcej niż w poprzednim roku. Drugim, co do wielkości udziałem w przychodach jest segment Chemia, odpowiadający 33,2% przychodów ze sprzedaży, czyli sumie 1 223,3 mln zł.

Prognozy na przyszłość

Najbardziej obiecująco w nadchodzącym czasie przedstawia się rynek nawozów. Ceny mają utrzymać się na podobnym poziomie. Warto zaznaczyć, że niski poziom cen zbóż, jest jedynie trendem tymczasowym, który nie wpłynie negatywnie na segment Agro.