Dobre wyniki finansowe Grupy Azoty PUŁAWY

| Nasze zakłady |

W poniedziałek Grupa Azoty PUŁAWY opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku. Stanowią one potwierdzenie silnej pozycji w grupie kapitałowej i znaczącej roli w polskiej gospodarce.

Podwojenie zysku

W porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, zyski osiągnięte przez Grupę Azoty PUŁAWY uległy podwojeniu. Na tak dobre wyniki finansowe składa się kilka czynników, przede wszystkim wzrost sprzedaży produktów nawozowych na rynku krajowym. Dzięki niższym cenom gazu ziemnego firma zaoszczędziła około 48 milionów złotych. Nieznacznie zmniejszyła się sprzedaż zagraniczna, została ona jednak zrekompensowana przez zwiększony popyt krajowy.

Rośnie program inwestycyjny

Tylko w trzecim kwartale Nasze Zakłady przeznaczyły na inwestycje 70,2 mln złotych. W najbliższych latach można się spodziewać jeszcze większych nakładów w tym obszarze. Kluczową inwestycją będzie budowa Elektrowni Puławy, której uruchomienie planowane jest w 2019 roku.

Dobre wyniki pomimo presji

Presję ekonomiczną wywołała sytuacja na rynkach latynoamerykańskich, które importowały więcej mocznika i saletry amonowej. Niższy popyt odnotowaliśmy w przypadku siarczanu amonu. Dobrą wiadomością dla Grupy Azoty PUŁAWY był również wyższy kurs dolara.

Obecne wyniki finansowe oraz dynamika ich wzrostu pozwalają Spółce patrzeć w przyszłość ze spokojem – nie tylko dzięki rosnącemu popytowi na nawozy czy produkty chemiczne. Rośnie bowiem także zainteresowanie klientów innowacyjnymi produktami wytwarzanymi w Grupie Azoty PUŁAWY.