Dlaczego należy budować stabilne systemy żywnościowe?

| Perspektywy i inwestycje |

Budowanie efektywnych systemów żywnościowych, może w znaczący sposób usprawnić nie tylko proces produkcji pożywienia, ale również transfer wiedzy i wymiany informacji między farmerami na całym świecie. Władze poszczególnych państw powinny zacząć w większym stopniu kłaść nacisk na wykorzystywanie zasobów naturalnych w sposób bardziej wydajny, aby wspomagać wzrost efektywności produkcji żywności.

Marnowanie i utrata żywności – główny problem na całym świecie

Według ministrów rolnictwa grupy G20, przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności staje się jednym z kluczowych problemów globalnych, a szukanie wspólnych rozwiązań w tej kwestii ma fundamentalne znaczenie w wymiarze ekonomicznym, środowiskowym, ale również społecznym i kulturowym.

Szacuje się, że około 1/3 żywności produkowanej na świecie jest marnowana, co daje około 1,3 miliarda ton rocznie. Największe straty dotyczą żywności psującej się przed osiągnięciem ostatecznego etapu produkcji lub już na etapie sprzedaży detalicznej. Skala tego zjawiska jest tak duża na skutek niewłaściwego wykorzystania jedzenia. Trzeba bowiem na nowo zdefiniować kluczową rolą pożywienia w naszym życiu, jako dostarczania potrzebnych składników odżywczych organizmowi.

Poprawa dostępności i troska o dystrybucję

Ministrowie rolnictwa reprezentujący państwa grupy G20 spotkali się w maju 2015 w Stambule, gdzie zastanawiali się jak sprostać potrzebom w zakresie bezpieczeństwa żywności. Szczególnie w kontekście prognoz, że w 2050 r. na naszej planecie będzie żyło prawie 10 miliardów ludzi. Aby dostarczyć składniki odżywcze dla tej rozwijającej się populacji, globalne zapasy żywności muszą wzrosnąć o 60%!

Problem głodu dotyka obecnie ok. 800 milionów ludzi. Około 2 miliardów ludzi cierpi z powodu niedoboru mikroelementów, podczas gdy kraje rozwinięte muszą zmagać się z problemem nadwagi szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Odpowiednie odżywianie warunkiem rozwoju człowieka

Celem działań rządów poszczególnych państw powinno być tworzenie sprawnych i efektywnych systemów żywnościowych. Należy zatroszczyć się o produkcję, przez udoskonalanie procesu przetwarzania żywności, dystrybucji, czy sprzedaży detalicznej aż po konsumpcję. Dzięki tego rodzaju działaniom realnym stanie się osiągnięcie wyższego zabezpieczenia w postaci zapasów żywności. Ponadto uda się stworzyć mechanizmy pozwalające zatrudniać pracowników na obszarach wiejskich za wynagrodzenia adekwatne do wysiłku i posiadanych kwalifikacji.