Czyste Lubelskie

| Ochrona środowiska |

Mieszkańcy woj. lubelskiego mają powody do dumy – nasz region może poszczycić się najczystszym powietrzem w całym kraju! Na tle wszystkich województw województwo lubelskie zdecydowanie przoduje. Grupa Azoty PUŁAWY również dokłada wszelkich starań, by to zaszczytne miejsce utrzymać jak najdłużej.

Ostoja czystego powietrza

Według kompleksowego raportu sporządzonego przez ClientEarth, nasz kraj ma poważne problemy z jakością powietrza. Mowa tu o szkodliwych substancjach występujących w atmosferze, wśród których znajdują się związki rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Województwo lubelskie stanowi swoistą ostoję czystego powietrza.

Jedynie Kazimierz Dolny oraz uzdrowiska Nałęczów i Krasnobród, mają problem z większym zanieczyszczeniem powietrza. Jest to spowodowane głównie brakiem obwodnic (auta wjeżdżają bezpośrednio do miasta) oraz brakiem sieci ciepłowniczej w przypadku Kazimierza Dolnego i paleniem w gospodarstwach domowych zabronionych substancji i odpadów.

PUŁAWY z kompleksowym programem

Również Grupa Azoty PUŁAWY prowadzi działania, które przynoszą wymierne efekty w zakresie troski o ekosystem w naszym regionie. W 1985 roku został przyjęty kompleksowy program ochrony środowiska. Od czasu jego przyjęcia sporo się zmieniło. Zakłady wytwarzają ponad dwa razy więcej produktów, co 30 lat temu. To jednak nie przeszkadza w ochronie środowiska: zastosowanie odpowiednich filtrów, modernizacje instalacji, to wszystko przyczyniło się do spadku emisji pyłów (ze spalania paliw o prawie 99 proc., produkcji saletry amonowej – o 85 proc., a mocznika – o blisko 77 proc.). Zniknęły też suche lasy wokół Zakładów, wróciła zieleń oraz kwiaty wśród elementów instalacji. Spółka korzysta też z oczyszczalni ścieków: biologicznej, fekalnej i mechanicznej, dzięki którym zmniejszyliśmy wykorzystanie wód gruntowych.

Działania proekologiczne

Od lat Grupa Azoty PUŁAWY angażuje się również w działania proekologiczne. Od 20 lat uczestniczymy w międzynarodowym programie „Odpowiedzialność i troska”. Coraz popularniejsza jest również koordynowana przez Spółkę akcja „Drzewko za Butelkę”.