Czy GMO to panaceum?

| CSR |

W ostatnim czasie przez Polskę przetoczyła się ożywiona dyskusja na temat wprowadzenia do szerokiego obiegu roślin modyfikowanych genetycznie. Jednak przy tego typu zagadnieniach stanowiska często ulegają polaryzacji i w konsekwencji emocje biorą górę nad racjonalną debatą. Spróbujmy zatem się przyjrzeć temu problemowi sine ira et studio.

Doraźne korzyści

Zwolennicy roślin modyfikowanych genetycznie podnoszą argument, iż dzięki ich stosowaniu uzyskuje się wyższe plony w krótszym czasie i przy mniejszych nakładach pracy. To istotny walor, zwłaszcza istotny dla rolników z krajów rozwijających się, które często charakteryzuje dynamiczny przyrost naturalny i młody wiek społeczeństwa, a przez to i adekwatne potrzeby konsumpcyjne. Jednak wprowadzanie do naturalnego obiegu roślin wzbogaconych o nienaturalny dla nich materiał genetyczny może spowodować trudno obliczalne skutki w przypadku swobodnego krzyżowania się roślin w przyrodzie.

gmo/fot. photopin.comAlternatywa

Spróbujmy jednak podejść do sprawy inaczej: co można zrobić, aby nie ryzykując zachwianiem równowagi w świecie roślin, uzyskiwać wysokie plony? To pytanie stawiają sobie m. in. eksperci skupieni wokół Centrum Kompetencji, założonego z inicjatywy ZA „PUŁAWY” i zrzeszającego instytuty badawcze, uczelnie wyższe oraz branżowe organizacje pozarządowe, którego nadrzędnym celem jest szeroko pojęte doradztwo rolnicze. W ich opinii bezpieczną, a jednocześnie konkurencyjnie skuteczną metodą, jest stosowanie zasad zrównoważonego rolnictwa. Okazuje się bowiem, że przemyślana strategia w zakresie zarządzania na poziomie pojedynczego gospodarstwa, bazująca zarówno na wiedzy jak i na działaniach praktycznych, jest kluczem do konsekwentnego osiągania sukcesów. Rolnictwo, oparte na adekwatnie zaplanowanym zespole aktywności, w połączeniu z dobrze dobranymi nawozami, daje świetne rezultaty, bez wzbudzania niepotrzebnych emocji.

gmo_2/fot. photopin.comZ myślą o przyszłości

Nasza planeta, to nie tylko środowisko naturalne. To przede wszystkim ludzie. I dlatego niezmiernie ważną sprawą jest odpowiednia edukacja, abyśmy umieli dobrze z nią współpracować. Z tego powodu edukacja rolników w zakresie zrównoważonego rolnictwa, realizowana m. in. przez Centrum Kompetencji, jest niezwykle ważną sprawą. I to nie tylko ze względu na możliwość uzyskiwania wysokich plonów, bez konieczności ponoszenia ryzyka związanego z roślinami modyfikowanymi genetycznie. Priorytetem bowiem powinna być nasza wspólna wizja tego, co pozostawimy po sobie przyszłym pokoleniom. Stąd warto planować długofalowo, aby ktoś mógł zebrać dobry plon naszych dzisiejszych decyzji.