Cztery filary PUŁAW

| Produkty |

Agro, Chemia, Energetyka i Pozostała Działalność – to cztery segmenty działalności produkcyjnej Grupy Azoty „PUŁAWY”. Dokonaliśmy podsumowania działalności w tych obszarach za pierwsze półrocze roku obrotowego 2012/13.

Agro

To najważniejsze pole, którego wartość w odniesieniu do całości produkcji zajmuje aż 63,1% i wynosi 1 168 040 tys.  zł. Daje to wzrost przychodów w odniesieniu do analogicznego okresu w zeszłym roku obrachunkowym o 63 mln zł (5,7%). Głównymi produktami w tym segmencie są, wytwarzane przez „PUŁAWY”: PULAN® (saletra amonowa), PULREA® (mocznik), RSM® , PULSAR® (siarczan amonu) i siarczan amonu; nawozy fosforowe i mieszanki z gdańskich „Fosforów” oraz saletra potasowa i wapniowa z Azotów – Adipol z Chorzowa. Największy wartościowy wzrost przychodów Segmentu Agro zanotowano dzięki sprzedaży takich produktów podstawowych jak PULAN® (o 19,7%) i RSM® o 12,7%. Ponadto trzeba zauważyć, że przychody z eksportu wyniosły 356,1 mln zł (wzrost o 18,9% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym).

Chemia

Podstawowymi produktami w tym segmencie są wytwarzane w Grupie Azoty „PUŁAWY”: CAPROLACTAM™, Melamina™, PULREA®, PULNOX®, nadtlenek wodoru oraz AdBlue®; wytwarzane w Grupie Kapitałowej GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.: kwas siarkowy i wodorosiarczyn sodu oraz wytwarzana w spółce Azoty-Adipol S.A. saletra potasowa techniczna i spożywcza. Wolumen ich sprzedaży wzrósł o 8,3% w stosunku do ubiegłego roku dając przychody na poziomie 615 700 tys. zł. Ponadto to produkty z tego segmentu stanowią zdecydowaną większość towarów eksportowych Grupie Azoty „PUŁAWY”, bo aż 68,4%.

Energetyka

Energia elektryczna i cieplna oraz nośnik ciepła wytwarzane przez „PUŁAWY”, a także energia cieplna wytwarzana w spółce Azoty-Adipol S.A. są głównymi produktami w tym obszarze. Tu również jest realizowana dystrybucja mediów (energii elektrycznej i wody pitnej w spółce Azoty-Adipol S.A.), sprzedaż praw majątkowych (świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji) oraz sprzedaż innych usług własnych segmentu, wyłącznie na rynek krajowy. Warto zauważyć, że wzrost przychodów ze sprzedaży mediów na rzecz klientów zewnętrznych wyniosły 46,7 mln zł i był wyższy od zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,6%, przy kosztach własnych sprzedaży niższych o 21,5%.

Pozostała Działalność

W tym segmencie mamy do czynienia z takimi głównymi produktami handlowymi jak worki śmieciowe, worki z folii, folia, i regranulat polietylenowy jak również materiały i jednostki redukcji emisji ERU. W pierwszym półroczu roku obrotowego 2012/13 osiągnięto tu wynik operacyjny uwzględniający sprzedaż między segmentami w wysokości 0,5 mln zł, a przychody z tytułu transakcji z klientami zewnętrznymi wyniosły 30,1 mln zł.