Co z tym inhibitorem?

| Rynki zagraniczne |

Od pewnego czasu na polskim rynku można kupić mocznik z inhibitorem ureazy. Czy warto eksperymentować z tym nawozem?

Drożej za kilo azotu

W wyniku oddziaływań enzymu ureazy zachodzi bardzo dynamiczny proces hydrolizy mocznika, w wyniku czego powstaje niestabilny węglan amonu. Związek ten szybko ulega rozkładowi do amoniaku w postaci gazowej i dwutlenku węgla, powodując uwalnianie się azotu do atmosfery i w rezultacie jego straty. Przywołany wcześniej inhibitor ureazy, dodawany do mocznika, ma za zadanie spowolnić ten proces. Porównajmy jednak zakładane ceny rynkowe omawianego produktu (2012 zł/t) oraz średnie krajowe ceny detaliczne nawozów azotowych (mocznik 46N – 1750 zł/t, saletra amonowa 34,4N – 1420 zł/t). Zestawiając proporcje okazuje się, że koszt kilograma azotu wynosi: mocznik tradycyjny – 3,8 zł kg/N , saletra amonowa – 4,12 zł/kg N, mocznik z inhibitorem ureazy – aż 4,37 zł/kg N. Wydawać by się mogło, że płacąc więcej otrzymujemy nawóz rzetelnie sprawdzony, o wysokiej wydajności.

What about the inhibitor?/fot. photopin.com

Ale…

Niestety wpływ nawożenia użytków zielonych mocznikiem z inhibitorem ureazy, na plon masy zielonej, nie jest merytorycznie uzasadniony i nie idzie to w parze z kampanią marketingową dedykowaną temu produktowi. Według oceny „PUŁAW”, firmy sprzedające tę mieszankę powołują się na badania, które nie uwzględniają wyników adekwatnych, obiektywnie weryfikowalnych działań takich jak: konieczne powtórzenia, minimum trzyletni okres obserwacji warunków pogodowych, lokalizacji, czy też regionu, gdzie owe pomiary są realizowane.

…co z wysiewem i jakością ziarna?

Patrząc na uchybienia natury metodologicznej, należy tu wspomnieć również o niewzięciu pod uwagę kwestii ekonomiki nawożenia. Mamy tu na myśli koszty zastosowania nawozów wyrażonych w cenach detalicznych oraz wydatki związane z wysiewem, czyli pracę traktora z rozsiewaczem. Ponadto nie wiadomo, jaki wpływ na jakość ziarna oraz zawartość surowego glutenu ma ów preparat. To ważne pytania, na które warto by poznać odpowiedź przed ukazaniem się produktu na rynku.

What about the inhibitor?/fot. photopin.com…i z szybkością rozkładu mocznika oraz stratami gazowymi azotu?

Pamiętajmy, zależeć ona będzie od warunków środowiskowych: nasłonecznienia i wiatru, wilgotności gleby, wilgotności powietrza czy odczynu pH w glebie i zawartości w niej materii organicznej. Mocznik (amidowa forma azotu) nie może być alternatywą dla nawozów saletrzanych o dwóch formach azotu, ponieważ różnią się zasadniczo między sobą już od momentu powstawania. Należy tu podkreślić, że mocznik, zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych, powinien być przykryty glebą, aby zmniejszyć gazowe straty azotu. Dla porównania, w przypadku stosowania powierzchniowego RSM (roztworu saletrzano-mocznikowego, zawierającego wszystkie trzy formy azotu) nie musimy czekać na rozpuszczenie granul, gdyż azot amidowy w RSM jest już w formie płynnej i bardzo szybko może zostać wprowadzony do gleby, co znacznie ograniczy straty gazowe azotu. Jeśli chcemy wybrać i spróbować czegoś nowego, ale rzetelnie sprawdzonego o trwałych tradycjach we Francji, Niemczech – wybierzmy RSM.