Co decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym w Polsce i na świecie?

| Rynek polski |

Bezpieczeństwo żywnościowe stanowi obecnie jedno z największych wyzwań, przed którymi stoją rolnictwo i branża nawozowo-chemiczna. Jak wygląda to w praktyce, zarówno globalnie, a także patrząc z perspektywy naszego kraju? Odpowiedzi udzielają autorzy raportu „25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie”.

Trzy kluczowe czynniki

Bezpieczeństwo żywnościowe determinuje wiele różnorodnych zjawisk, ale wśród najważniejszych z nich warto wymienić trzy kluczowe. Niebagatelne znaczenie ma cena żywności, a co za tym idzie – jej dostępność ekonomiczna dla wszystkich gospodarstw domowych. Kolejny czynnik stanowi fizyczna dostępność, przez co rozumiemy gwarancję zaspokojenia podstawowych potrzeb żywnościowych przez gospodarkę. Bezpieczeństwo żywności określa z kolei jej właściwości zdrowotne, energetyczne i ekologiczne.

Globalne wyzwania żywnościowe

Zapotrzebowanie na żywność stale rośnie i o ile w Stanach Zjednoczonych czy na Starym Kontynencie możemy mówić o wysokim poziomie bezpieczeństwa, to w Afryce czy w Azji sytuacja jest już diametralnie inna. W połączeniu z dynamicznym wzrostem wskaźników demograficznych, wymaga to podnoszenia rozwoju technologicznego rolnictwa, co z kolei stawia kolejne wyzwanie przed producentami nawozów – których aktywności bezpośrednio przekładają się na efektywność upraw.

Polska poprawia swoją pozycję

Wyższa lokata naszego kraju w Global Food Security Index daje powody do optymizmu, choć z pewnością są jeszcze obszary, na które w najbliższych latach musi zostać położony szczególny nacisk. Można wśród nich wymienić badania, które nie tylko wpłyną na rozwój rolnictwa, ale przełożą się również na zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski.