Chemicy czują chemię

| Nasze zakłady |

W pierwszej połowie listopada miało miejsce pierwsze spotkanie pn. „Feel Chemistry”. Zgromadziło ono partnerów biznesowych, krajowych i zagranicznych, wszystkich segmentów Grupy Azoty, którzy mieli okazję do wspólnej wymiany doświadczeń oraz rozmów o planach kooperacji w przyszłości.

Owocny debiut

„Feel The Chemistry” było wydarzeniem bez precedensu w historii Grupy Azoty. Dzięki zaproponowanej formule, mającej na celu wspólne spotkanie partnerów biznesowych związanych ze wszystkimi segmentami funkcjonowania Grupy, uzyskano nową jakość komunikacji. Inicjatywa zyskała powszechną aprobatę i będzie kontynuowana w przyszłości. Co dwa lata Grupa Azoty będzie miała okazję spotkać się ze swoimi partnerami, z kraju i z zagranicy, aby móc prezentować swoje dokonania oraz rozmawiać o planach rozwojowych w dłuższej perspektywie.

Relacje i działania

Dzięki tego typu inicjatywom możemy wspólnie tworzyć nie tylko wartości związane ściśle z reprezentowaną przez nas działalnością przemysłową, ale przede wszystkim zacieśniać wzajemne relacje. Działania podejmowane w obydwu tych sferach dają Grupie Azoty możliwość konsekwentnego rozwoju, który procentuje z korzyścią dla naszych Klientów i Współpracowników. Dlatego cieszy perspektywa kolejnych spotkań, które będą szansą na ewaluację realizowanych przedsięwzięć i początkiem kolejnych.