CERGA – nowa jakość bezpieczeństwa w Grupie Azoty

| Nasze zakłady |

12 marca, inauguracyjnym szkoleniem ratowników chemicznych rozpoczęła swoją działalność CERGA. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele zakładów z Tarnowa, Kędzierzyna, Polic, Puław oraz Grzybowa, którzy zostali poddani m.in. specjalistycznym badaniom lekarskim. Blok szkoleniowy podzielono na część teoretyczną i praktyczną, podczas której odbyły się ćwiczenia i test w komorze gazowej, pozwalający sprawdzić umiejętności zespołów w sytuacjach kryzysowych.

Czym jest CERGA?

CERGA, czyli Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty, to nic innego jak nowoczesna jednostka, której podstawowym zadaniem jest okresowe i specjalistyczne szkolenie strażaków i ratowników chemicznych w ramach całej grupy kapitałowej. To pierwsza tego typu organizacja w Polsce, która powstała w oparciu o potencjał i doświadczenie Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty PUŁAWY.

Jej głównym celem jest podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności pracowników, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ratownictwo i obronę przeciwpożarową w zakładach podwyższonego ryzyka.

Wsparcie bezpieczeństwa priorytetem całej Grupy

Powstanie CERGA to następny krok ku umocnieniu pozycji Grupy Azoty oraz kolejny element wdrażania Programu Doskonałości Operacyjnej AzotyPRO. Ma na celu wsparcie wysiłków poszczególnych spółek w tworzeniu wspólnych standardów jakościowych, w ramach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa. Zależy nam na usprawnieniu komunikacji między zespołami funkcjonującymi w obrębie wszystkich zakładów, jak również na poprawie procesu dzielenia się zdobytymi doświadczeniami.

Jak podkreślił Artur Kopeć, Członek Zarządu Grupy Azoty, „powołując do życia Centrum, postawiono sobie za priorytet troskę o jakość prowadzonych działań w ramach całej Grupy w obszarach: ratownictwa chemicznego i przeciwpożarowego”. Mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki przełożą się na znaczący wzrost poziomu bezpieczeństwa nie tylko samych pracowników, ale również lokalnych społeczności oraz otaczającego nas środowiska naturalnego.

Centrum Edukacji Ratowniczej swoją działalnością obejmować będzie Grupę Azoty S.A., Grupę Azoty PUŁAWY, Grupę Azoty POLICE, Grupę Azoty ZAK S.A., Grupę Azoty SIARKOPOL oraz inne podmioty zainteresowane skorzystaniem z oferty szkoleniowej.