Centrum Kompetencji zaprasza na studia

| Produkcja i surowce |

W lutym 2014 r. rusza druga edycja studiów podyplomowych dla doradców rolnych na kierunku „Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”. To wielki sukces Centrum Kompetencji „Puławy”, które istnieje zaledwie od 2011 r., ale jego działania dostrzeżono w kraju i w Europie.

Pionierski kierunek

Tego typu studia to pierwszy taki kurs w Polsce. Odbywać się będą dzięki współpracy Centrum Kompetencji „Puławy”, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Grupy Azoty „PUŁAWY”. Uruchomienie kolejnej edycji jest podyktowane potrzebami uczestników rynku rolnego, którzy poszukują specjalistycznej wiedzy z zakresu stale rozwijających się metod ochrony roślin i efektywnego nawożenia upraw, oraz właściwego planowania produkcji rolnej.

Ciągły obrót wiedzy

Kandydaci na doradców rolnych będą uczyć się m.in. wykorzystania narzędzi informatycznych w zakresie efektywnego implementowania preparatów chemicznych, obliczać opłacalność ich stosowania. Uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców, uzupełniane zostanie przez udział w zajęciach praktycznych, prezentujących najnowsze rozwiązani agrotechniczne, usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw rolnych. Zdobyte w ten sposób umiejętności są niezbędne we współpracy z producentami rolnymi, gdyż pozwalają przekazywać im kluczowe informacje nt. skutecznego stosowania nawozów mineralnych, pozwalające generować coraz większe zyski.

Współpraca to podstawa

Centrum Kompetencji „Puławy” powstało po to, aby móc skutecznie łączyć i wykorzystywać potencjał branży nawozowo-chemicznej, jednostek naukowo-badawczych oraz rolników. Dzięki temu udało się utworzyć pierwszą taką instytucję w Polsce, która w sposób kompleksowy podchodzi do wyzwań stawianych przez współczesne, dynamicznie rozwijające się rolnictwo. A studia podyplomowe w zakresie doradztwa rolnego to niezwykle ważna część działalności Centrum, stanowiąca o dalszym transferze wiedzy do ostatecznych beneficjentów, jakimi są producenci rolni.