Centrum Kompetencji – tu dostarczamy korzyści

| Nasze zakłady |

W Grupie Azoty „PUŁAWY” przez kilka lat zastanawialiśmy się nad kierunkiem strategii – co w niej takiego zaktualizować, by nadać nową jakość naszej pracy. Okazało się, że z pomocą przyszła kwestia ponownej identyfikacji grup docelowych.

W poszukiwaniu grupy docelowej

Można powiedzieć, że to naturalne, iż właśnie producenci rolni są głównymi odbiorcami produktów takiego przedsiębiorstwa nawozowego, jakim jest Grupa Azoty „PUŁAWY”. Ale nie jest to takie oczywiste, gdy pod uwagę weźmiemy innych interesariuszy: dystrybutorów, pośredników, doradców rolnych. Jednak finalnym odbiorcą zawsze jest rolnik i dlatego postanowiliśmy się zainteresować również jego środowiskiem, zobaczyć co się dzieje na wsi, co się zmienia.

Misja: „Dostarczyć korzyści”

Właśnie tak „PUŁAWY” sformułowały esencję swoich działań. Nie wystarczy tylko zapewnić wysokogatunkowe nawozy, ale też trzeba wiedzieć jak i gdzie ich użyć oraz rozwijać i upowszechniać wiedzę o nich. Dlatego powołano Centrum Kompetencji „PUŁAWY” – konsorcjum pomiędzy naszymi Zakładami, a instytucjami naukowo-badawczymi oraz stowarzyszeniami rolniczymi. To tu łączone są potencjały biznesu i nauki, aby osiągnąć efekt synergii. I są już jego owoce: cykl konferencji „Nauka, Biznes, Rolnictwo”, czy studia podyplomowe z zakresu doradztwa rolnego. Również uruchomiony projekt „AZOMAIS”, którego efektem będzie „pakiet kukurydziany”, obejmujący instrukcje uprawy, nawóz specjalistyczny i agregat uprawowo – siewny. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Potrzeba wiedzy

Jeszcze w 2010 r. 82% rolników samodzielnie podejmowało decyzje dotyczące gospodarowania. Dziś ta liczba zmniejszyła się do 39% – coraz więcej osób zaczyna korzystać z doradztwa rolnego. To niezagospodarowana dotąd nisza, którą Centrum Kompetencji „PUŁAWY” chce wypełnić. Dzięki swoim założeniom przełamuje również bariery pomiędzy środowiskami biznesu, nauki i rolników, czego efektem są choćby setki uczestników naszych konferencji, podczas których można wysłuchać interesujących wykładów dotyczących uprawy rolnej, zapoznać się z ofertą firm produkujących na potrzeby rolnictwa. Polska wieś zmienia się i potrzebuje nowych rozwiązań, a Centrum Kompetencji zostało powołane po to, aby je dostarczyć.

Na podstawie prezentacji, w trakcie śniadania prasowego organizowanego przez Grupę Azoty „PUŁAWY”, z dn. 20.11.2013 r.