Centrum Kompetencji PUŁAWY obchodzi jubileusz!

| Nasze zakłady |

Mija już pięć lat od momentu rozpoczęcia cyklu corocznej konferencji „Nauka-Biznes-Rolnictwo”. To czas, w którym też niezwykle rozwinęła się działalność Centrum Kompetencji PUŁAWY. Pozyskanie wielu nowych konsorcjantów oraz realizacja szeregu projektów, umocniły pozycję Centrum wśród czołowych instytucji łączących potencjał nauki i biznesu.

Co udało się osiągnąć?

Centrum powstało w 2011 r., a ideą, która mu przyświecała od samego początku była promocja i rozwój polskiej przedsiębiorczości rolnej. Dlatego Konsorcjum przyjęło formę platformy wymiany informacji i doświadczeń dla przedsiębiorców rolnych, doradców, instytutów naukowych oraz przedstawicieli świata biznesu. Od 2011 r. Centrum działa bardzo aktywnie we wszystkich tych obszarach.

Powodem do dumy dla Centrum Kompetencji PUŁAWY są m.in. obszerne publikacje, jak wydany w 2014 r. pod patronatem Prezydenta RP, Raport „25 Lat Polskiego Rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie”. Cieszy też rosnące zainteresowanie konferencją „Nauka, Biznes, Rolnictwo”. Do listy sukcesów zaliczyć można również zainicjowanie studiów podyplomowych „Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”, organizowanych we współpracy z SGGW.

Szerokie spektrum konsorcjantów

Centrum Kompetencji PUŁAWY zrzesza już dwanaście podmiotów. Ich wzajemnie nakładające się kompetencje pozwalają na synergiczne działania, zwiększające efektywność Centrum. Poza Grupą Azoty są to: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, Intermag, ADOB. Wszystkie te podmioty aktywnie angażują się w prace Centrum, oraz w swojej codziennej działalności starają się realizować jego cele statutowe.

Wizja przyszłości

Działania Centrum Kompetencji PUŁAWY doskonale podsumował podczas 8. Kongresu Technologii Chemicznej w Rzeszowie dr. Zenon Pokojski, który podkreślił, że „Centrum powstało po to, aby biznes i nauka spotkały się i komunikowały z ostatecznymi klientami. Bez tego biznes nie stworzy dobrej oferty, która powinna dać korzyści odbiorcy”.

Obecnie Centrum Kompetencji Puławy przygotowuje kolejną edycję konferencji „Nauka – Biznes – Rolnictwo” oraz drugą edycję raportu, w tym roku zatytułowanego „Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”.