Centrum Kompetencji „Puławy” w Kamieniu Śląskim

| Nasze zakłady |

W dniach 27-28 stycznia bieżącego roku w Kamieniu Śląskim odbyła się w XI edycja konferencji „Rolnictwo precyzyjne w Polsce – dziś i jutro”, w której udział wzięli przedstawiciele Centrum Kompetencji Puławy – prof. dr hab. Janusz Igras oraz dr Zenon Pokojski. Wydarzenie organizowane przez Agrocom Polska i Class Polska, jak co roku zgromadziło czołówkę krajowych przedsiębiorców rolnych, naukowców i przedstawicieli firm dostarczających produkty dla rolnictwa.

Postęp technologiczny w służbie rolnictwu

Współczesne rolnictwo to nie tylko różnego rodzaju nowinki technologiczne, tj. zautomatyzowanie produkcji, systemów monitorowania czy nawadniania, lecz także zmiany obejmujące właściwe dawkowanie nawozów i środków ochrony roślin oraz samą uprawę, wymagającą ciągłej obserwacji i pielęgnacji. O tych i innych aspektach produkcji rolnej rozmawiali uczestnicy tegorocznej konferencji. Według profesora Ryszarda Hołownickiego z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, „rolnictwo precyzyjne sprowadza się do zróżnicowanego stosowania nawozów, środków ochrony roślin, zróżnicowanego siewu, różnej gęstości siewu stosownie do lokalnych warunków”. Niezwykle ważne w tym procesie okazuje się użycie nowoczesnych technologii, które umożliwiają pracę z wyłączeniem obecności operatora, oraz optymalizację działań.

W opinii prof. dr hab. Janusz Igrasa, „powinniśmy szukać takich metod, zarówno od strony narzędziowej, jak i od strony aplikacyjnej, żeby można składniki dostarczane roślinom dobrze dozować”. Z kolei dr Zenon Pokojski zwrócił uwagę na potencjał z uczestnictwa firm, przedstawicieli branży rolniczej i samych rolników w tego typu spotkaniach konferencyjnych. Jego zdaniem „Grupa Azoty PUŁAWY dostarcza korzyści polskim rolnikom, więc jest też bezpośrednio zainteresowana, żeby uczestniczyć w procesie doradztwa rolnego, wskazując jak można lepiej nawozy wykorzystać”.

Współpraca nauki, biznesu i rolnictwa

Przedstawiciele Centrum Kompetencji Puławy poświęcili swoje wystąpienie szansom i perspektywom rozwoju polskiego rolnictwa w najbliższych latach. W swojej prezentacji prelegenci odwoływali się do treści raportu „25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie”.

Prof. Igras zaznaczył, że „w Polsce nastąpił duży rozwój w rolnictwie, zarówno pod względem sposobu produkcji i dochodowości, jak również w aspekcie środowiskowym”. W jego opinii „polskie rolnictwo jest sektorem innowacyjnym, korzystającym z nowych technologii produkcji, a przedsiębiorcy rolni wykazują duże zapotrzebowanie na poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych kompetencji”.

Zdaniem dr Zenona Pokojskiego „polski przedsiębiorca rolny posiada coraz większą wiedzę fachową na temat prowadzenia gospodarstw, wzrasta znaczenie doradztwa rolniczego, następuje zwrot w kierunku rolnictwa zrównoważonego i precyzyjnego”.

Rośnie znaczenie rolnictwa precyzyjnego

Również sami rolnicy dostrzegają znaczenie rolnictwa precyzyjnego dla prowadzonych przez nich gospodarstw. Zdaniem Arkadiusza Jakubowskiego, rolnika z Chodzieży w Wielkopolsce „stosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego jest to kolejna rzecz, dzięki której można nieustannie podnosić rentowność produkcji rolnej”.

Rolnictwo precyzyjne powinien charakteryzować umiar. Jego sedno znakomicie oddają słowa słynnego myśliciela ks. Sebastiana Kneippa, prekursora hydroterapii, ziołolecznictwa czy racjonalnego sposobu odżywiania, że „w zachowaniu umiaru leży przyczyna porządku (…); każde za dużo, jak i za mało, powoduje zamiast zdrowia, chorobę”.