Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty

| Nasze zakłady |

Powołana rok temu struktura Zakładowej Straży Pożarnej Grupa Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. – to CERGA, pierwsza tego typu organizacja w kraju. Czym się zajmuje? Jak funkcjonuje? Przedstawiamy parę istotnych informacji, które przybliżą działalność Centrum.

Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo

Działalność Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty realizujemy w ramach projektu „Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo”. Głównym celem jest wspomaganie realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia oraz środowiska. Cel ten zamierzamy osiągnąć przez szereg warsztatów, ćwiczeń oraz kursów doskonalących techniki ratownicze. By wziąć w nich udział, strażak musi odbyć 5-miesięczne państwowe szkolenie podstawowe.

Należy również podkreślić, że działalność CERGA nie wyklucza współpracy z Państwową Strażą Pożarną – Centrum Edukacji jest otwarte na wszelką współpracę, wymianę doświadczeń czy organizację konkretnych szkoleń.

Na ten kwartał zostały już zaplanowane konkretne działania, w tym cykliczne jednodniowe szkolenia zakończone testem sprawnościowym (do tej pory zaplanowano je w Grupie Azoty PUŁAWY oraz Grupie Azoty SIARKOPOL).

Dlaczego stworzyliśmy CERGA?

Ważna jest prewencja, dlatego CERGA ma działać na rzecz doskonalenia rozwiązań, zapobiegających powstawaniu pożarów oraz innych zagrożeń, które mogą się pojawić w miejscu pracy. Równie ważna jest promocja bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Poprzez działalność CEGRA chcemy przełamać stereotypy społeczne na temat przemysłu chemicznego, które często niekorzystnie wpływają na wizerunek polskiej branży chemicznej.

CERGA opracowuje i wdraża także nowe techniki ratownicze, zwiększające skuteczność działań poszczególnych służb. Naszym celem jest podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności pracowników, którzy na co dzień realizują zadania z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego i ochrony przeciwpożarowej.