Ruch rolników bez ziemi i agroekologia w Brazylii

| Rynki zagraniczne |

Brazylia jest krajem wyraźnych nierówności społecznych. Jedną z grup, zmagających się z problemami ekonomicznymi, są brazylijscy rolnicy małoobszarowi. Ich farmy były sukcesywnie wykupywane i przeznaczane pod wielkoobszarowe uprawy soi lub trzciny cukrowej (z której w Brazylii wytwarza się paliwo). Część rolników przeniosła się do miast, tam poszukując zatrudnienia; część trafiła do tak zwanych encampamentos, czyli swoistych slumsów na terenach wiejskich, w których czekano na przyznanie ziemi uprawnej.

Czytaj więcej →

1/3 produkowanej żywności na świecie jest marnowana

| Rynki zagraniczne |

„Ponad miliard ludzi na świecie głoduje. Średnio 10 milionów ludzi umiera z głodu każdego roku. A co 6 sekund z głodu umiera dziecko. Jeśli zmniejszymy marnowanie jedzenie o 5% możemy uratować ponad 4 miliony głodujących” – takie informacje można znaleźć na ulotkach i plakatach promujących kampanię społeczną, którą w 2013 r. zainicjowano w Chinach. Ma ona na celu ograniczenie marnowania żywności. Jak pokazują publikacje Global food losses and food waste – to nie tylko problem Chin, ale globalne wyzwanie, przed którym stoją również władze innych państw świata.

Czytaj więcej →

Priorytety FAO i kolejna kadencja José Graziano da Silva

| Rynki zagraniczne |

8 czerwca 2015 r. José Graziano da Silva ogłosił główne priorytety United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Wśród nich znalazły się: walka z głodem, zwiększanie wartości odżywczej pożywienia oraz zapobieganie zmianom klimatycznym. Dwa dni wcześniej José Graziano da Silva został wybrany na drugą kadencję dyrektora generalnego organizacji.

Czytaj więcej →

Jak Stany Zjednoczone kształtują racjonalne postawy w stosowaniu nawozów mineralnych?

| Rynki zagraniczne |

Nawozy są niezbędne do zwiększania produktywności i poprawy rentowności gospodarstw rolnych. Jednak nieumiejętne ich stosowanie może wywoływać negatywne skutki dla środowiska i otaczającej przyrody. Rolnicy ze Stanów Zjednoczonych coraz częściej zdają sobie sprawę, że intensywne rolnictwo, w tym stosowanie zbyt dużych dawek nawozów, przyczynia się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych w USA. Na szczęście istnieją rozwiązania, które mogą cofnąć zmiany oraz poprawić aktualny stan gleby, a także wód gruntowych oraz uchronić je przed dalszym zanieczyszczaniem.

Czytaj więcej →

Bezpieczeństwo żywnościowe na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2015

Europejski Kongres Gospodarczy 2015 w Katowicach był doskonałą okazją by porozmawiać o jednym z największych problemów współczesnego świata – bezpieczeństwie żywnościowym. W debacie uczestniczyli m.in. przedstawiciele Grupy Azoty.
Liczba ludności na świecie ciągle rośnie, ubywa natomiast ziemi ornej. Czy system organizacji rolnictwa i produkcji żywności pozwoli wyżywić w przyszłości ludność na całym świecie?

Czytaj więcej →

Eksperci o bezpieczeństwie żywnościowym świata

| Rynki zagraniczne |

Na świecie jest 7 mld ludzi, a w 2050 ma ich być 9 mld – czy świat jest przygotowany na wyżywienie takiej liczby ludności? Podczas audycji „Puls Gospodarki” Polskiego Radia, o bezpieczeństwie żywnościowym rozmawiali: dr Zenon Pokojski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, dr Sebastian Jarzębowski z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW oraz prof. dr hab. inż. Janusz Igras, dyrektor naukowy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych.

Czytaj więcej →