Polska wieś się bogaci

| Rynek polski |

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat wzrostu płac w poszczególnych sektora rodzimej gospodarki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że najszybszy wzrost wynagrodzeń ma miejsce w rolnictwie i rybołówstwie.

Czytaj więcej →

Wysoka jakość i niska cena, czyli co wyróżnia polską żywność

| Rynek polski |

Polska żywność cieszy się rosnącą popularnością na całym świecie. Na miano czołowego eksportera dóbr branży rolno-spożywczej Polska pracowała przez wiele lat. Jak wynika z raportu „Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”, który opublikowało Centrum Kompetencji PUŁAWY, nasz kraj może stać się europejskim centrum produkcji i przetwórstwa żywności.

Czytaj więcej →

Wzrost bezpieczeństwa żywnościowego Polski

| Rynek polski |

Polska jest jednym z czterech państw europejskich, w których indeks bezpieczeństwa żywnościowego wzrósł od 2014 r. Warto przeanalizować, co sprawiło, że pozycja naszego kraju w tym zestawieniu z roku na rok jest coraz lepsza. Należy oczywiście wspomnieć o udziale branży nawozowo-chemicznej w tym procesie.

Czytaj więcej →

Historyczny port w Puławach

| Rynek polski |

Pierwsze wzmianki o istnieniu Puław pojawiły się w XV wieku. Wtedy mówiono jeszcze o wsi Pollawy, zaś obecna nazwa miasta zaczęła obowiązywać na początku następnego stulecia. Pół wieku później rodzina Lubomirskich weszła w posiadanie wsi Puławy. W XVIII wieku właścicielem tych terenów został ród Czartoryskich, który doprowadził do rozkwitu Puław. Nie udałoby się to jednak, gdyby nie ważny atut naszego miasta: port nad Wisłą.

Czytaj więcej →

Czy możliwa jest samowystarczalność żywnościowa Polski?

| Rynek polski |

Bezpieczeństwo żywnościowe najczęściej rozpatrywane jest w trzech aspektach: rozporządzalności, dostępności i adekwatności. Rozporządzalność oznacza „posiadanie wystarczającej ilości żywności dostępnej dla całej ludności w określonym czasie, aby potrzymać ludzkie życie”. Dostępność rozumiana jest jako brak ograniczeń w podaży żywności, zaś adekwatność dotyczy zbilansowanej, bezpiecznej żywności.

Czytaj więcej →

Bezpieczeństwo żywności w Polsce a przepisy prawne

| Rynek polski |

Poruszając temat bezpieczeństwa żywności w Polsce, warto zwrócić uwagę na przepisy, obowiązujące w naszym kraju. Obecnie produkty rolne, które spożywamy mogą bowiem pochodzić z każdego zakątka świata. Dlatego ważne jest, aby zaostrzające się wciąż przepisy i regulacje prawne dotyczące żywności były konsekwentnie stosowane przez powołane do tego instytucje i organy kontrolne.

Czytaj więcej →