Odpowiednia aplikacja azotu

| Produkty |

Określenie właściwych ilości, czasu stosowania oraz miejsca wykorzystania azotu ma duże znaczenie w produkcji rolnej. Niewłaściwa aplikacja wpływa na jakość plonów i w ostateczności na portfele konsumentów.

Czytaj więcej →

Najbliższe lata na rynku nawozów fosforowych

| Produkty |

Rosnąca produkcja nawozów mineralnych stanowi odpowiedź na wzrost populacji na naszej planecie i zwiększające się zapotrzebowania żywnościowe ludzkości. Najnowsze badania wykazują, że w najbliższych latach 2015-2022, czeka nas rozwój rynku nawozów fosforowych. Czego w takim razie powinny spodziewać się firmy i inwestorzy?

Czytaj więcej →

Nowy kierunek rozwoju branży nawozowo-chemicznej?

| Produkty |

Dynamiczny rozwój rolnictwa oraz umacnianie się tego sektora w całości krajowej gospodarki można uznać za sukces całej branży. Równocześnie zmiany na rynku stawiają coraz wyżej poprzeczkę przed wszystkimi uczestnikami łańcucha żywnościowego. Również firmy nawozowe muszą również wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku i odbiorców. Jak tego dokonać?

Czytaj więcej →

Wzrost znaczenia nawozów

| Produkty |

Liczba ludności na świecie rośnie, zatem nieustannie poszukuje się efektywniejszych metod upraw. Stąd też jednym z kluczowych obszarów zainteresowania naukowców i ekspertów z całego świata, pozostają badania nad skutecznymi technikami nawożenia.

Czytaj więcej →

Droższe nawozy na przestrzeni dekady

| Produkty |

Brak wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej powoduje nierówne traktowanie państw członkowskich przez Rosję w negocjacjach handlowych dotyczących cen gazu ziemnego. W konsekwencji mamy do czynienia z nierównomiernym wzrostem kosztów produkcji nawozów azotowych.

Czytaj więcej →

Rzut oka na rynek AdBlue

| Produkty |

Rynek AdBlue® stale powiększa swoje rozmiary wskutek wzrostu liczby pojazdów spełniających wymogi normy emisji spalin Euro 5. Pojazdy te zastępują modele spełniające starsze normy Euro 3 i Euro 4. Dane sprzedażowe potwierdzają utrzymującą się tendencję wzrostową w konsumpcji zarówno poprzez powiększanie floty pojazdów ciężarowych, jak i rozszerzanie się tego rynku na inne jego segmenty (sprzęt rolniczy i budowlany, statki, samochody osobowe).

Zmiany technologiczne oddziaływają na rynek

Technologia SCR została podtrzymana przez producentów samochodów ciężarowych jako właściwa do spełnienia kolejnej, bardziej restrykcyjnej normy emisji spalin jaką jest Euro 6, która wejdzie w życie w 2014 r. Zgodnie z tym trendem producenci pojazdów, np. Setra, Volkswagen, Mercedes, Renault, Volvo czy John Deere w dalszym ciągu wprowadzają na rynek nowe modele pojazdów, wyposażonych już w silniki dostosowane do normy Euro 6.

Niezmiennie rozwija się także obszar dystrybucji AdBlue® w Europie. W lipcu 2013 r. w produkt można się było na tym rynku zaopatrzyć już na ponad 5,1 tys. stacji, w Polsce zaś na ponad 120!

Legislacyjne zachęty do troski o środowisko

W wielu krajach dodatkowo zachęca się do korzystania z tej formy redukcji emisji. We Francji np. w październiku 2013 r. zostanie w pełni uruchomiony nowy system opłat drogowych – Ecotaxe. Będzie dotyczył on wszystkich pojazdów pow. 3,5 t dmc. Z nowego podatku wyłączone będą m.in. autobusy. Wysokość opłat uzależniona będzie od liczby osi, dmc oraz klasy emisji spalin. Pojazdy dostosowane do normy Euro 6 uzyskają 15% zniżkę w opłatach, podczas gdy pojazdy najbardziej zanieczyszczające środowisko zapłacą o 20% więcej. Podatek będzie oscylował w granicach 0,08 – 0,14 EUR/km.

Artykuły przygotowane przez zespół Strategii i Rozwoju Grupy Azoty „PUŁAWY” pod kierownictwem Andrzeja Góreckiego.

 

Czytaj więcej →

’PUŁAWY’ stawiają na nawozy

| Produkty |

Obecnie Grupa Azoty „PUŁAWY” intensywnie rozwijają Segment Agro. W ostatnich pięciu latach Spółka przeznaczyła na ten cel 1,2 mld zł.

Po pierwsze: infrastruktura

8 lipca br. otwarto nowe obiekty. Pierwszy z nich to instalacja do odsiarczania spalin – pierwsza tego typu w Europie i trzecia na świecie. Dzięki redukcji emisji dwutlenku siarki, „PUŁAWY” nie tylko przyczynią się do ochrony środowiska, ale także ponownie wykorzystają przechwyconą siarkę. Będzie to możliwe dzięki Nowemu Kompleksowi Nawozowemu, który stanowi pierwszy etap budowy kompleksu nawozów stałych na bazie wspomnianych wyżej związków chemicznych. Jego odbiór jest planowany na koniec 2014 roku. Kolejnym projektem, który jest aktualnie w realizacji, jest budowa stokażu amoniaku o pojemności 15 tys. ton.

Po drugie: nowe produkty

Dzięki inwestycjom w rozwój organiczny, „PUŁAWY” są w stanie skutecznie konkurować na rynku nawozowym. Nie tylko dzięki efektywniejszej produkcji, ale także możliwości poszerzania asortymentu, odpowiadając tym samym na aktualne potrzeby rolników. Przykładem jest PULASKA, która będzie produkowana na bazie siarczanu amonu (pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin) oraz mocznika. Ponadto Zakłady intensywnie pracują nad nawozami wytwarzanymi w oparciu o saletrę amonową. Dzięki tego typu działaniom „PUŁAWY” nie tylko wzmacniają Segment Agro, ale także wyznaczają nowe kierunki rozwoju przemysłu nawozowego.

 

Czytaj więcej →

Nowe nawozy z PUŁAW

| Produkty |

„PUŁAWY” podsumowały realizację trwającego 5 lat międzynarodowego projektu, którego celem było stworzenie innowacyjnych formuł nawozów azotowych z dodatkiem siarki. W efekcie przeprowadzonych badań i testów udało nam się wprowadzić na rynek nowe produkty, jednocześnie oferując klientom innowacyjne sposoby ich aplikacji.

Nowe produkty zawierające siarkę

Zakończony 5-letni projekt pozwolił wzbogacić portfolio „PUŁAW” o nawozy zawierające siarkę na bazie roztworu saletrzano-mocznikowego RSM i siarczanu amonu – nawozy płynne oraz na bazie mocznika i siarczanu amonu – nawozy stałe. Na podstawie zebranych wyników badań dokonaliśmy oceny nawozów nowej generacji przed wdrożeniem ich do dystrybucji. Przeprowadzona ocena będzie w przyszłości stanowić podstawę zaleceń nawozowych i działań marketingowych dla nowych produktów „PUŁAW” – PULGRAN S, PULASKA, RSMS, które będą wytwarzane w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego.

Europejskie niedobory siarki

W większości krajów europejskich drastyczne ograniczenia emisji siarki, doprowadziły do jej niedoboru w glebach uprawnych. Niedobory siarki, szczególnie u roślin siarkolubnych (rzepak, trawy) i dodatnią reakcję na nawożenie tym składnikiem stwierdzono najpierw w Irlandii i Szkocji, a następnie w Anglii, Północnych Niemczech, Szwecji i Danii. Kraje Europy Centralnej i Wschodniej wykazują pewne opóźnienia w zakresie rozpoznania potrzeb nawozowych tym składnikiem. Dlatego też analizując zapotrzebowania rynku zainicjowaliśmy podjęcie właściwych badań w tym kierunku.

Efekty naszych badań

Przeprowadzone w naszych Zakładach doświadczenia wykazały dużo korzystniejsze działanie nawozów z dodatkiem siarki na wzrost i rozwój badanych roślin. Zaobserwowaliśmy również poprawę parametrów jakościowych i ilościowych uzyskanego plonu. Wyniki badań potwierdziły założoną hipotezę badawczą, że nawożenie nawozami azotowymi wzbogaconymi w siarkę w większości przypadków przynosi wyższą efektywność w stosunku do stosowania prostych nawozów azotowych. W warunkach Polski większą efektywność produkcyjną i ekonomiczną wykazywały nawozy płynne. RSM zalecany jest w uprawie pszenicy, a RSMS w uprawie rzepaku. W doświadczeniach niemieckich i czeskich efektywniejszym nawozem okazał się stały mocznik wzbogacony w siarkę.

Łączymy naukę i rolnictwo

Na samym początku realizacji projektu odnotowaliśmy bardzo obiecujące wyniki badań. Na tej podstawie zainicjowaliśmy szereg działań inwestycyjnych, których celem miało być stworzenie nowych formuł nawozowych, zawierających siarkę. Strategia wdrażana od dłuższego czasu, przez „PUŁAWY” zakłada współpracę z naukowcami i odbiorcami końcowymi – rolnikami. Mając to na uwadze podjęliśmy się realizacji zakończonego właśnie 5-letniego projektu, aby dostarczyć polskiemu rolnictwu innowacyjnych technologii do upraw rolnych.

Kształtujemy globalne relacje biznesowe

Warto wspomnieć, że w ramach inicjatywy Mega Projekt ściśle współpracowaliśmy z placówkami naukowymi z Polski, Czech i Niemiec: IUNG PIB Puławy/Wrocław, INS w Puławach, ZUT w Szczecinie, Instytutem Niemieckim w Mecklenburgu, Instytutem Praskim w Czechach oraz partnerami handlowymi: UNIBALTIC AGRO, AGRO BALTIC, AGRO CS i AGROCENTRUM Sp. z o.o.

Obecnie kończymy I etap budowy Nowego Kompleksu Nawozowego. Dzięki realizację tego przedsięwzięcia możliwe będzie wprowadzenie na rynek nowych nawozów azotowych z dodatkiem siarki.

 

Czytaj więcej →

Suchy lód z PUŁAW

| Produkty |

Coolant™ to nowy produkt w ofercie handlowej „PUŁAWY”. Jako efektywny czynnik chłodzący znajduje wiele zastosowań w zróżnicowanych dziedzinach przemysłowych i nie tylko.

Sekret jakości tkwi w tym, że w przeciwieństwie do zwykłego lodu, nie topnieje tyko sublimuje – czyli przechodzi od razu ze stanu stałego w stan gazowy. Dzieje się tak, ponieważ Coolant™ jest złożony z dwutlenku węgla i stąd też pochodzi jego zwyczajowa nazwa „suchy lód”. Dzięki tym właściwościom jest on 3,3 razy skuteczniejszy od lodu powstałego ze zmrożonej wody.

Suchy lód, produkowany przez „PUŁAWY”, może być wykorzystywany zarówno w transporcie i magazynowaniu nietrwałej żywności, chemii, leków czy materiałów medycznych, wymagających niskich temperatur. Ponadto służy do obróbki termicznej metali i kauczuku, czyszczenia delikatnych i trudnodostępnych powierzchni oraz jako środek pomocniczy w reakcjach chemicznych. Może być również wykorzystywany przy produkcji efektów specjalnych.

Coolant™ został opracowany przez Wydział Gazowy „PUŁAWY” i jest sprzedawany przez Sekcję Sprzedaży Gazów Technicznych. Zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa w tym zakresie wynoszą 300 kg/h.

 

Czytaj więcej →