Gaz łupkowy – potrzeba skoordynowanej polityki

| Produkcja i surowce |

Wielka Brytania intensywnie poszukuje nowych złóż gazu łupkowego. We wsparcie dla łupkowych inwestycji coraz aktywniej włączają się także władze centralne. Brytyjski przykład może wkrótce pokazać, na ile opłacalne okaże się dotowanie komercyjnego wydobycia gazu z łupków, oraz na ile pomoc państwa przyczynia się do budowania energetycznej niezależności.

Czytaj więcej →

Strategiczna inwestycja

| Produkcja i surowce |

Dotychczas Grupa Azoty PUŁAWY koncentrowała się na rozwijaniu produkcji, zarówno pod kątem poszerzania asortymentu, wzrostu jakości, jak i na ochronie środowiska. Aktualnie skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na uelastycznieniu procesów przemysłowych w Naszych Zakładach.

Czytaj więcej →

„Fosfory” wyprodukują nawozy z odpadów

| Produkcja i surowce |

W dobie optymalizowania funkcjonowania przemysłu chemicznego oraz troski o zrównoważony rozwój, coraz większą rolę zaczyna odgrywa recykling. Dlatego Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory”, wchodzące w skład Grupy Azoty PUŁAWY, w sierpniu br. rozpoczęły wykorzystywanie zasobów fosforanów ze zbiornika retencyjnego przy hałdzie w Wiślince.

Czytaj więcej →

Rolnictwo wertykalne

| Produkcja i surowce |

Rolnictwo wertykalne to termin określający produkcję żywności w specjalnie do tego przeznaczonych wielopiętrowych budynkach. Termin ten brzmi bardzo futurystycznie, niemniej pierwsze tego typu obiekty już istnieją, a inne są w fazie budowy bądź planowania.

Czytaj więcej →

Gospodarstwa rodzinne to przyszłość

| Produkcja i surowce |

Opublikowane niedawno badania, dotyczące przedsiębiorstw rolnych, będących własnością rodzin, wskazują, że ze względu na swoją produktywność są one w stanie wykarmić cały świat. Ich rozwój może być receptą na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla wciąż rosnącej liczby ludności na Ziemi.

Czytaj więcej →

Przyszłość w gazie łupkowym

| Produkcja i surowce |

Przyjęcie przez rząd ustawy o gazie łupkowym to długo oczekiwany przełom w zakresie jego pozyskiwania. Kolejny, kluczowy krok będzie stanowić otwarcie gazoportu w Świnoujściu, planowane na początku przyszłego roku. Stworzy nowe możliwości pozyskiwania „błękitnego paliwa”, co z kolei wpłynie pozytywnie na kluczowe gałęzie krajowej gospodarki.

Czytaj więcej →

Dobry klimat dla przemysłu w Europie?

| Produkcja i surowce |

Komisja Europejska bardzo mocno angażuje się w kwestie związane z ograniczaniem emisji CO2, sumiennie wypełniając założenia Protokołu z Kioto oraz innych konwencji poświęconych ochronie klimatu. Jednocześnie dąży do wzrostu znaczenia przemysłu. Czy da się pogodzić te dwa cele unijnej polityki?

Czytaj więcej →

Alternatywa dla nawozów sztucznych?

| Produkcja i surowce |

Naukowcy z Reach Earth Institute z amerykańskiego Vermont, chcąc znaleźć inny skuteczny nawóz, niebędący wyprodukowany syntetycznie, nie rozglądali się zbyt długo. Sięgnęli po urynę.

Udane pierwsze próby

Eksperyment związany z jej wykorzystaniem w rolnictwie rozpoczęli w 2012 r. Doszli do wniosku, że skoro mocz zawiera zarówno azot, potas oraz fosfor, to można nim wzbogacić glebę. Owe składniki mineralne były abstrahowane z osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków. Pierwsze próby dotyczyły wykorzystania 600 galonów uryny. Zakończyły się sukcesem, ponieważ wydajność nawożonego w ten sposób zboża była dwukrotnie wyższa niż na obszarze nieobjętym nawożeniem.

Perspektywy na przyszłość

W 2013 r. udało się pozyskać 3000 galonów od wolontariuszy. Naukowcy z REI przymierzają się do kolejnej próby z użyciem 6000 galonów uryny. Wskazują, że Amerykanie produkują rocznie 30 bln galonów uryny, co daje 5 kg nawozu rocznie na osobę. W przyszłości planowane są prace nad lekami bazującymi na wydalanych przez nas pierwiastkach. Jednak o ile zastosowanie moczu w nawożeniu upraw może mieć zastosowanie lokalne, to jednak wyzwaniem jest stosowanie go na szeroką skalę w dużych gospodarstwach rolnych.

 

Czytaj więcej →