Grupa Azoty PUŁAWY kupi gaz z Niemiec i Holandii

| Produkcja i surowce |

Grupa Azoty PUŁAWY zawarła dwa kontrakty na dostawy gazu ziemnego wysokometanowego z firmami PGNiG Sales & Trading GmbH oraz Vitol S.A. Wcześniej na kupno gazu w Niemczech zdecydowała się Grupa Azoty Police. Zgodnie z ustaleniami, gaz będzie dostarczany w terminie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Szacunkowa łączna wartość kontraktów wynosi 164 mln zł.

Czytaj więcej →

Promowanie zrównoważonego zużycia nawozów

| Produkcja i surowce |

Bardzo częstym problemem produkcji rolnej jest niewłaściwe stosowanie mieszanek nawozowych, a w efekcie niedostateczne dostarczanie glebie brakujących składników odżywczych. Kluczem do poprawy tej sytuacji jest wspieranie idei zrównoważonego rolnictwa. Działania w tym zakresie podejmują m.in. władze Indii, przeprowadzając analizy gleb w wybranych gospodarstwach rolnych. Celem przedsięwzięć tego typu jest pomoc w poprawie jakości i wydajności gruntów.

Czytaj więcej →

Zmiany klimatyczne zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego

| Produkcja i surowce |

W 2050 r. szacowana liczba mieszkańców naszej planety, która wynosi teraz 7 miliardów, może sięgnąć 10 miliardów osób. Eksperci podkreślają, że napotkamy wówczas na niedobory wody słodkiej. Dodatkowym niebezpieczeństwem będzie nadmierna konsumpcja oraz zmiany klimatyczne, które mogą negatywnie wpłynąć na globalną produkcję rolną. Stąd też władze poszczególnych państw muszą z coraz większą uwagą przyglądać się kwestii bezpieczeństwa żywnościowego.

Czytaj więcej →

Energetyka w przemyśle chemicznym

| Produkcja i surowce |

Jednym z ważnych czynników współdecydującym o konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw branży chemicznej jest zapewnienie ciągłości dostaw surowców. Z powodu tego, że sektor z natury ma wysoką energochłonność, koszty energii są kluczowych składnikiem determinującym jej rentowność.

Czytaj więcej →

Kogeneracja przyszłością energetyki?

| Produkcja i surowce |

W ostatnich latach trwa ożywiona dyskusja na temat roli energetyki w kontekście rozwoju branży chemicznej oraz wzajemnego oddziaływania na siebie tych dwóch gałęzi gospodarki. Coraz większa świadomość w tym zakresie na pewno cieszy, podobnie jak nowe aspekty, umożliwiające zwiększanie konkurencyjności obu branż.

Czytaj więcej →

Gaz, węgiel i ekologia

| Produkcja i surowce |

Który z surowców energetycznych jest optymalny dla naszej gospodarki i przemysłu? Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, szczególnie biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany na rynku, jak również zbliżające się wprowadzenie zmian dotyczących pakietu klimatycznego Unii Europejskiej.

Czytaj więcej →

O uprawach jęczmienia słów kilka

| Produkcja i surowce |

Odpowiednio dobrane proporcje nawozów, skutecznie mogą chronić zboże zarówno przed suszą, chorobami, jak i zbyt gwałtownym wzrostem. Warto, więc tak wysiew, jak i nawożenie zaplanować odpowiednio wcześnie, unikając tym samym szeregu problemów, choćby na etapie kłosowania czy żniw.

Czytaj więcej →