Budujemy strategię konsolidacji

| Nasze zakłady |
Another step towards innovative economy

21 lutego wystartował wspólny projekt Grupy Azoty i Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., mający na celu konsolidację oraz stworzenie silnych i stabilnych podstaw największej grupy chemicznej w Polsce. Projekt realizowany jest zgodnie z zapisami umowy konsolidacyjnej zawartej pomiędzy podmiotami oraz w oparciu o najlepsze praktyki The Boston Consulting Group (BCG) – międzynarodowej firmy doradztwa strategicznego.

W realizację projektu zaangażowani są pracownicy Grupy Azoty i ZA „Puławy”. Uczestnicy przedsięwzięcia zostali podzieleni na kilkanaście tematycznych zespołów, z których każdy opracowuje analizę sytuacji obecnej, definiuje możliwe synergie oraz określa kluczowe i strategiczne działania do realizacji w podległym mu obszarze. Z kolei BCG jako podmiot doradczy wspiera poszczególne zespoły procesowo i merytorycznie oraz koordynuje prowadzone w spółkach prace konsolidacyjne.

Spotkania rozpoczynające pracę nad projektem odbyły się 21 lutego w Tarnowie, w siedzibie Grupy Azoty. Kolejne spotkania odbywać się będą naprzemiennie w Puławach i w Tarnowie.