Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie wzrasta

| Rynki zagraniczne |

Trzeci kwartał bieżącego roku przyniósł dobre informacje: spadły ceny żywności, dzięki czemu wzrosła jej dostępność na świecie. Takie dane przedstawia Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (Global Food Security Index), badający dostęp do żywności, koszty z nią związane oraz jej bezpieczeństwo i jakość w 107 krajach.

Czym jest bezpieczeństwo żywnościowe?

Według definicji, przyjętej w Rzymie w 1996 r. przez delegatów ze 180 krajów świata, jest to stan, w którym człowiek ma pełen dostęp (fizyczny, społeczny i ekonomiczny) do pożywienia, zaspokajającego jego potrzeby odżywcze, niezbędnego do zdrowego i aktywnego życia. I choć wciąż problem niedożywienia dotyczy wciąż ponad 800 mln ludzi, to jednak systematycznie jego skala maleje.

Tanieje żywność

Jak wynika z danych FAO, ceny żywności spadły w III kw. 2013 r. o 5%, przy czym koszty zakupu pożywienia przez osoby zagrożone niepewnym dostępem do żywności (głównie zbóż i podstawowych płodów rolnych) zmalały aż o 16%. Dzięki rosnącej dostępności rynkowej takich produktów jak soja, ryż i pszenica autorzy Indeksu z Economist Intelligence Unit (EIU), prognozują dalszy spadek ich cen. Mając na uwadze malejące zapotrzebowania na pożywienie w dwu najludniejszych krajach świata, czyli Chinach i Indiach, dostępność owych produktów będzie wciąż wzrastać.

Polska na mocnej pozycji

Nasz kraj w ogólnym rankingu, uwzględniającym wszystkie główne elementy badania (dostępność, przystępność oraz bezpieczeństwo i jakość żywności), zajmuje 26 miejsce ex aequo z Węgrami, uzyskując 70,3 pkt na 100 możliwych. Za elementy wyróżniające Polskę pozytywnie uznano: obecność programów związanych z bezpieczeństwem żywności, szereg możliwości zewnętrznego finansowania rolnictwa oraz zapobieganie niedożywieniu (wszystkie ocenione na maksymalnym poziomie 100 pkt). Niemniej jednak stoją przed nami takie wyzwania jak konieczność wzrostu ilości środków publicznych przeznaczanych na badania i rozwój w rolnictwie (w tej kategorii uzyskiwaliśmy jedynie 12,5 pkt).

Alternatywne spojrzenie

Oprócz metod zaproponowanych przez EIU funkcjonuje również tzw. Światowy Indeks Głodu, prowadzony przez International Food Policy Research Institute. Należy mieć na uwadze wieloaspektowość zjawiska głodu. Z jednej strony definiuje się go jako dyskomfort wynikający z braku dostępu do jedzenia, z drugiej zaś jako brak możliwości skonsumowania posiłku pozwalającego na zdrowe i produktywne życie. Badacze analizujący globalny problem głodu biorą pod uwagę trzy zasadnicze czynniki ułatwiające ocenę skali zjawiska: niedożywienie, niedowaga dzieci oraz ich śmiertelność. Skala jest również 100-punktowa, gdzie zero wskazuje na brak głodu, a 100 pkt na sytuację nadzwyczaj krytyczną. Najnowszy raport został stworzony w oparciu o dane z 2012 r. ze 120 krajów. Polska otrzymała w nim 0 pkt.