Bezpieczeństwo żywnościowe na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2015

Europejski Kongres Gospodarczy 2015 w Katowicach był doskonałą okazją by porozmawiać o jednym z największych problemów współczesnego świata – bezpieczeństwie żywnościowym. W debacie uczestniczyli m.in. przedstawiciele Grupy Azoty.
Liczba ludności na świecie ciągle rośnie, ubywa natomiast ziemi ornej. Czy system organizacji rolnictwa i produkcji żywności pozwoli wyżywić w przyszłości ludność na całym świecie?

Ogromny potencjał w Afryce
W dzisiejszych czasach na jednego mieszkańca globu przypada 0,21 ha. Niestety w przyszłości ta liczba będzie się zmniejszać. Wyżywienie stale zwiększającej się liczby ludności jest możliwe, jednak wiele jeszcze się musi zmienić w myśleniu strategicznym rządów poszczególnych państw.
W tym kontekście perspektywiczną wydaje się być Afryka. Przykładowo, w Etiopii tylko 15 proc. gleb nadających się do upraw jest obecnie wykorzystywana.

Zmiana struktury spożycia żywności
Warto zwrócić uwagę na zmianę struktury spożycia żywności w poszczególnych krajach. Przykład Chin pokazuje, że z 4 kg mięsa spożywanego w 1996 roku liczba ta zwiększyła się aż do 60 kg w 2011 roku. By wyprodukować taką ilość mięsa, potrzeba jednak więcej paszy. Na każdy 1 kg mięsa wołowego potrzeba około 8 kg paszy, co oznacza, że produkcja roślinna również musi zostać zwiększona. Pytanie pozostaje jednak niezmienne: jak przy ograniczonych zasobach ziem uprawnych uzyskać takie efekty, które pozwolą wyżywić wszystkich mieszkańców naszej planety?
Żaden kraj nie może zrezygnować z bezpieczeństwa żywnościowego. Idealną sytuacją byłoby, gdyby wszystkie państwa świata miały możliwość produkowania żywności dla zaspokojenia własnych potrzeb, a nadwyżki mogły eksportować. Problemem jest coraz większy przyrost naturalny w krajach afrykańskich i stosunkowo mała produkcja żywności na Południu naszej planety.

Poprawić kulturę agrarną
Kolejnym istotnym problemem wymienianym jest prawidłowe zarządzanie gospodarką wodną oraz używanie zbyt dużej dawki nawozów w niektórych miejscach, co skutkuje zbyt małym dotarciem azotu do roślin. Ważne jest bowiem optymalne nawożenie, w konsekwencji poprawianie kultury agrarnej.
W dzisiejszych czasach niezwykle istotna jest popularyzacja tzw. dobrych praktyk rolniczych. Na tym polu Grupa Azoty PUŁAWY oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mogą pochwalić się zorganizowaniem kierunku studiów podyplomowych dla agrotechników i przedstawicieli rolnych ze specjalnie przygotowanym profilem kształcenia.