Bezpieczeństwo żywieniowe, a zrównoważony rozwój rolnictwa

| Rynki zagraniczne |

Aby w sposób świadomy i zrównoważony dążyć do wykarmienia rosnącej, w ekspresowym tempie, populacji, wymagane jest podjęcie daleko idących działań, uwzględniających zmieniające się potrzeby ludności. Chodzi przede wszystkim o odpowiedzialny rozwój, z właściwym wykorzystaniem dostępnych zasobów oraz przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Samowystarczalność kluczem do rozwiązania problemów produkcji żywności

Czy dążenie niektórych państw do pełnej samowystarczalności, to optymalne rozwiązanie w czasach, kiedy liczba ludności naszego globu dynamicznie rośnie? Okazuje się, że tak. Zrównoważona polityka produkcji żywności idzie właśnie w kierunku samowystarczalności, czyli produkcji rolnej wyłącznie dla własnych potrzeb oraz zakupu produktów od lokalnych dostawców. Z jednej strony budzi to obawy związane z bezpieczeństwem żywnościowym w skali całego globu oraz wzrostem cen. Z drugiej strony, lokalne zakupy, to nie tylko szansa dla regionalnych producentów, ale również dla mieszkańców, na pozyskanie dobrych jakościowo produktów z pewnych źródeł.

Pomysły na rozwój lokalnego rolnictwa na szeroką skalę

Koszty produkcji rolnej zależą m.in. od warunków naturalnych panujących na danym obszarze, takich jak temperatura, opady deszczu, dostęp do światła słonecznego czy jakość gleby. Dlatego np. Kalifornia, charakteryzująca się łagodnymi zimami, ciepłymi latami i żyznymi glebami, ukierunkowała swoją produkcję rolną na uprawę migdałów, truskawek i winogron, co w pełni zaspokaja potrzeby rynku amerykańskiego.

Promowanie produktów lokalnych i ich sprzedaż na małych obszarach jest tańsza i korzystniejsza dla konsumentów, gdyż unika się sytuacji, w których koszty dostaw konkretnych produktów rolnych okazują się zdecydowanie przewyższać rzeczywistą wartość danego produktu. Poza tym przewóz towarów tysiące kilometrów, to również rosnące zagrożenie, że żywność będzie niższej jakości.

Ważna rola konsumentów

Poza władzami centralnymi w poszczególnych państwach, które winny wspierać zrównoważoną produkcję żywności, w tym również lokalne inicjatywy i kooperatywy, sami konsumenci mają do odegrania ważną rolę w tych procesach. Przede wszystkim dotyczy to poprawy diety oraz zmiany swoich dotychczasowych przyzwyczajeń żywieniowych. Tak, aby zakup wysokiej jakości produktów szedł w parze z dostarczaniem organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Nie zawsze więcej znaczy lepiej, gdyż produkty wysoko przetworzone, to często artykuły ubogie w składniki odżywcze. Ograniczenie spożycia tego typu żywności może przyczynić się, choćby do znacznych oszczędności w emisji gazów cieplarnianych.

Korzystne dla producentów rolnych byłoby z pewnością również ograniczenie barier w handlu zagranicznym. Liberalizacja handlu ułatwiłaby uczestnikom rynku wykorzystanie w pełni dostępnych zasobów naturalnych, w celu poprawy efektywności produkcji rolnej.