Bezpieczeństwo podstawą rozwoju

| Nasze zakłady |

W obchodach jubileuszu Zakładowej Straży Pożarnej w Puławach wziął udział również minister Skarbu Państwa – Włodzimierz Karpiński. Podkreślił, iż podstawą rozwoju firm przemysłowych jest troska o bezpieczeństwo, będące z kolei jednym z owoców ofiarnej służby np. strażaków.

Podstawa rozwoju

Minister zwrócił uwagę, że właściwe zabezpieczenie produkcji chemicznej jest aktualnie jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoją polskie przedsiębiorstwa Wielkiej Syntezy Chemicznej. Umożliwia bowiem realizację strategii i osiąganie założonych celów. W tym kontekście należy więc docenić wytężoną pracę przedstawicieli służb mundurowych, dbających o ład, porządek, a przede wszystkim o bezpieczeństwo. Z pewnością na czele tej grupy można wymienić strażaków, którzy z pełnym zaangażowaniem chronią ludzi, ciesząc się jednocześnie wyjątkowo wysokim zaufaniem społecznym.

Na straży Zakładów

Odnosząc się do jubileuszu Zakładowej Straży Pożarnej, Włodzimierz Karpiński podkreślił rolę, jaką odgrywa ZSP w funkcjonowaniu Grupy Azoty „PUŁAWY”. Sprawując pieczę nad prawidłowym przebiegiem różnorodnych procesów w Naszych Zakładach, strażacy nie tylko monitorują bieżącą sytuację, błyskawicznie reagując na aktualne wydarzenia, ale również pozwalają czuć się bezpiecznie wszystkim pracownikom i mieszkańcom Ziemi Puławskiej.

Lokalni bohaterowie

Minister dodał również, iż należy bezwzględnie docenić rolę, jaką pełnią strażacy dla całej społeczności regionu. To dzięki ich oddaniu i wysiłkowi wszyscy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, wiedząc, iż pomoc nadejdzie na czas, o każdej porze dnia i nocy. Stanowi to kolejny aspekt pracy strażaków, za który należy im się cześć i szacunek. W ich pracy nie ma bowiem dni wolnych, świąt czy jubileuszów, a najwyższy priorytet zawsze posiada niesienie pomocy.

Na podstawie wywiadu udzielonego mediom podczas briefingu w czasie obchodów 50-lecia Zakładowej Straży Pożarnej przy Grupie Azoty Zakładach Azotowych w Puławach.