Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. Odpowiada za obszar Produkcji, Technologii i Rozwoju, Głównego Specjalisty ds. Doskonalenia Operacyjnego. Jest Absolwentem Politechniki Warszawskiej - kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Akademii Leona Koźmińskiego - studia podyplomowe: Master of Business Administration oraz Zarządzanie Projektami

W okresie 04.2001 - 05.2016 - pracował w ówczesnych Zakładach Azotowych pracował na stanowiskach: Główny Specjalista Inżynier Procesu, Główny Specjalista d.s. Projektów Technologicznych, Kierownik Zakładu Nawozów, Kierownik Wydziału Mocznika, Kierownik Zespołu Technicznego, Kierownik Zmiany Zakładu Mocznika i Melaminy, Starszy Specjalista Technolog, Specjalista Technolog

Od maja do 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A., a obecnie zajmuje pozycje Członka Zarządu.

W latach 2006-2015 ukończył kursy/szkolenia: kurs: Księgowość Spółek Prawa Handlowego - BIURO DORADZTWA PERSONALNEGO CONSULTOR, szkolenie: Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych - BOMIS, szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa - INSTYTUT EUROPEISTYKI, Seminarium: Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI, Seminarium: Strategiczne zarządzanie zakupami - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI, Kurs: Akademia Zarządzania - CENTRUM SZKOLENIOWE ICAN, Szkolenie: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Foundation - DAVOTEAM CENTER OF EXCELLENCE S.A..

Lubelszczyzna dla Syrii

| CSR |

18 września 2017 roku na Zamku w Lublinie złożyłem w imieniu Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY podpis pod deklaracją przystąpienia akcji „Lubelszczyzna dla Syrii”. Lubelszczyzna jako drugie województwo w Polsce włącza się do akcji, której inicjatorem jest papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Grupa Azoty PUŁAWY jest jedną z czterech firm w województwie, które odpowiedziały na ten szlachetny apel.

Czytaj więcej →