Akcjonariusze Grupy Azoty PUŁAWY zadecydowali o dywidendzie

| Nasze zakłady, Rynek polski |

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zadecydowało, że Grupa Azoty PUŁAWY wypłaci w ramach dywidendy, prawie 134,4 mln zł.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 7,03 zł. Wysokość dywidendy zależała od Grupy Azoty, która jest głównym właścicielem Grupy Azoty PUŁAWY, dysponuje ona bowiem 95,98 proc. udziałów. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 3 czerwca br., natomiast dniem wypłaty będzie 18 czerwca br. Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki.

Dywidenda w poprzednich latach

Jeśli chodzi o dywidendę wypłaconą w ubiegłym roku, Grupa Azoty PUŁAWY przeznaczyła na ten cel 198,4 mln zł, co stanowiło 10,38 zł na jedną akcję.

W pozostałych latach wysokość dywidendy wynosiła:

2011/2012 – 9,40 zł na jedną akcję – 180 mln zł (całkowita kwota)

2010/2011 – 3,66 zł na jedną akcję – 70 mln zł (całkowita kwota)