Afrykańskie rolnictwo w rękach młodzieży

| Rynki zagraniczne |

Na początku września w stolicy Etiopii, Addis Abebie, odbyło się po raz czwarty spotkanie African Green Revolution Forum. Jego głównym tematem były nowe strategie dotyczące transformacji współczesnego rolnictwa na kontynencie.

Aktualne wyzwania Afryki

Jedną z najbardziej palących kwestii, które czekają na rozwiązanie, jest walka z niedożywieniem i głodem. Obecnie około 200 mln Afrykańczyków nie ma dostępu do żywności na poziomie pozwalającym prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto prawie 126 mln dzieci cierpi z powodu niedowagi, a z wygłodzenia umiera w Afryce rocznie aż 5 mln osób! Receptą na te bolączki jest realizacja założeń tzw. zielonej rewolucji.

„Zielona rewolucja” na nowo

Sam termin „zielona rewolucja” nie jest nowy. Po raz pierwszy pojawił się w latach 60. XX w. Jej celem również była walka z głodem oraz wzrost efektywności rolnictwa w krajach tzw. Trzeciego Świata poprzez m.in. wprowadzanie nowych, odporniejszych odmian zbóż, wzrost wykorzystania nawozów sztucznych czy pestycydów. Jednak na skutek braku rozwiązań systemowych, w wielu krajach przyniosła z czasem wręcz odwrotne skutki w stosunku do pierwotnych założeń. Ale mając na uwadze tę gorzką lekcję oraz dysponując wiedzą i innymi możliwościami niż pół wieku temu, współcześni działacze, skupieni wokół Unii Afrykańskiej czy African Green Revolution Forum, dążą do wprowadzenia ponownej, skuteczniejszej „zielonej rewolucji”.

Czas na młodych

Możliwości powodzenia tego projektu, obradujący w Addis Abebie politycy, producenci rolni, naukowcy i członkowie organizacji pozarządowych, upatrują w młodzieży. Działania inkluzywne, mające na celu zaangażowanie jej w rolnictwo są niezbędne. Dlatego tak bardzo podkreślano konieczność tworzenia polityk w poszczególnych krajach, które będą podejmować działania na rzecz wzmacniania znaczenia rolnictwa jako podstawy funkcjonowania całej Afryki. Jednak jak było to wielokrotnie podkreślano, należy przede wszystkim więcej działać niż mówić. Czy założenia Forum zostaną realnie wdrożone, a Afryka zlikwiduje problem głodu do 2025 r według celów postawionych w Deklaracji z Malabo? Czas pokaże.