Barwy narodowe w naszym życiu. KONKURS!

| CSR |

Biało-czerwoni – barwy narodowe w naszym życiu”. Tak brzmi hasło szkolnego konkursu plastycznego, który zorganizowaliśmy wraz z Dziennikiem Wschodnim dla uczczenia Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja. Poprzez zaproszenie do wspólnej zabawy chcemy inspirować dzieci do własnej pracy twórczej, wychowywać je w szacunku dla flagi i barw narodowych. 

Prace, które zwyciężyły w szkolnym etapie konkursu – po jednej z każdej kategorii wiekowej (klasy I–III i klasy IV–VI) należy przesyłać na adres Dziennika Wschodniego (ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin). Prace można przesyłać do 20 kwietnia!

Następnie specjalnie powołane jury wybierze najpiękniejsze spośród dostarczonych prac, które zostaną opublikowane w specjalnym dodatku Dziennika Wschodniego z okazji Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3-Maja, a także w internetowym wydaniu gazety. Dla laureatów przewidziane są także nagrody rzeczowe!

Prace można wykonać techniką dowolną, a każda z nich powinna być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana oraz nazwa i adres (telefon, fax, e-mail) szkoły.

Honorowy patronat nad zmaganiami objęła lubelska Kurator Oświaty, dzięki której zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie dotarły do wszystkich szkół województwa lubelskiego.