50-lecie powstania Zakładów w 2016 r.

| Nasze zakłady |

W tym roku przypada 50. rocznica oficjalnego otwarcia Naszych Zakładów. Na początku czerwca 1966 r. uruchomiono dwie kluczowe instalacje do produkcji amoniaku i mocznika. Natomiast miesiąc później dokonano uroczystego otwarcia Zakładów Azotowych w Puławach.

Kluczowa inwestycja we wschodniej Polsce

„Sztandar Ludu” z dnia 5 sierpnia 1960 roku w czołowej informacji na pierwszej stronie donosił: „Chemia wkracza na Lubelszczyznę – w Puławach zlokalizowany zostanie kombinat chemiczny”. Dnia 21 grudnia 1960 roku Rada Ministrów przedstawiła ostateczną lokalizację i plany określające rodzaj instalacji oraz czas, w jakim będą powstawać w ramach budowy fabryki. W projekcie, przygotowanym przez grono ekspertów z różnych dziedzin, uznano że całość inwestycji pochłonie w sumie ponad 7 miliardów złotych.

Wstępny projekt budowy fabryki w Puławach przygotowało Biuro Projektów Przemysłu Chemicznego „ProSynChem”. Na początku 1961 r. plany zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Ministrów, co pozwoliło Ministerstwu Przemysłu Chemicznego stworzyć szczegółowe założenia realizacji inwestycji. Równocześnie wzrosły szacunki dotyczące kosztów realizacji projektu, do kwoty prawie 8,5 mld złotych.

Początek budowy Zakładów

Budowa fabryki w Puławach to nie tylko inwestycje w instalacje przemysłowe. W ramach projektu przewidziano również budowę osiedli mieszkaniowych dla nowych pracowników zakładów azotowych. W 1961 r. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego przekazało oficjalnie tereny leśne pod budowę. Równocześnie powołano do życia przedsiębiorstwo o nazwie Zakłady Azotowe „Puławy” w budowie, z dyrektorem Mieczysławem Kołodziejem na czele. Na stanowisko naczelnego inżyniera powołano Jana Zdebika.

W kwietniu 1962 r. realizację projektu inwestycyjnego powierzono Puławskiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego. W maju 1963 r. miało miejsce uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę elektrociepłowni. Wydarzenie to stanowiło początek budowy zakładów azotowych. Powstanie kombinatu chemicznego w okolicach Puław było jedną z największych inwestycji przemysłowych na w regionie w drugiej połowie XX wieku. Zatrudnienie przy budowie fabryki znalazło kilka tysięcy osób!

Budowa fabryki a rozwój miasta

Budowa zakładów wiązała się z intensywnym rozwojem Puław, do których z całego kraju przybywali robotnicy i inżynierowie, często z całymi rodzinami. Powstanie Zakładów dało impuls do rozwoju całego regionu, który stał się wkrótce kolejnym ważnym punktem na przemysłowej mapie Polski.