2015: Wyzwania i szanse polskiego rynku nawozowego

| Rynek polski |

Embargo Kremla na polską żywność, konflikt rosyjsko-ukraiński, Europejski Szczyt Klimatyczny – wszystkie te wydarzenia ubiegłego roku nie pozostały bez wpływu na rynek żywności i nawozów w Polsce. Wyznaczyły one ponadto kierunek zmian, w którym podążyć musi nie tylko Polska, ale i cała Europa, jeśli poważnie myśli ona o zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańcom Starego Kontynentu.

Nowe wyzwania rynku nawozów

Przed producentami nawozów w całej Europie stoi poważne wyzwanie, związane z potrzebą ciągłego zwiększania konkurencyjności. Coraz trudniej będzie europejskim firmom uzależnionym od rosyjskiego gazu rywalizować z amerykańskimi przedsiębiorstwami, których produkcja opiera się na tanim gazie łupkowym. Powodem niskiej konkurencyjności firm europejskich nie są jednak jedynie wyższe ceny surowców.

Wyzwanie klimatyczne

Przyjmując pakiet klimatyczny, Stary Kontynent wziął na siebie odpowiedzialność za przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian o charakterze globalnym. Elementem polityki klimatycznej, kluczowym dla całej gospodarki, jest stopniowa redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadzanie norm ekologicznych, za wdrożenie których odpowiedzialni będą przedsiębiorcy i koncerny przemysłowe.

Ekologia musi przynosić obopólną korzyść

To ważne i potrzebne zmiany, jednak jeśli gospodarka krajów Europy, w tym Polski, ma rozwijać w sposób prawidłowy nie możemy patrzeć na koszty związane z polityką klimatyczną w sposób jednostronny. Obciążanie muszą rozkładać się równomiernie pomiędzy przedsiębiorców, konsumentów i państwo, w taki sposób, by polityka klimatyczna nie wpływała negatywnie na konkurencyjność europejskich koncernów przemysłowych.

Otworzyć Europę na zachód

Niemal równolegle z debatą nad skutkami nowej polityki klimatycznej, trwa w Europie dyskusja nad projektem transatlantyckiej strefy wolnego handlu (TTIP). Ma ona szczególne znacznie dla europejskich przedsiębiorców, ponieważ otwiera rynek unijny na produkty z USA, kraju, w którym przedsiębiorców obowiązują znacznie łagodniejsze normy w zakresie ochrony środowiska. Od decyzji polityków zależeć będzie teraz, jak europejskie firmy poradzą sobie z taką nierówną konkurencją.

W trosce o bezpieczeństwo żywnościowe

Producenci nawozów są jednym z elementów długiego łańcucha podmiotów odpowiedzialnych za produkcję, przetwórstwo i dystrybucję żywności. Wszystkie razem budują w Polsce podstawy bezpieczeństwa żywnościowego. Od prawidłowego funkcjonowania tego łańcucha zależy, więc także kondycja całej gospodarki.