2014 pod znakiem inwestycji

| Nasze zakłady |

W roku 2013 Nasze Zakłady rozpoczęły wiele projektów, które wejdą w skład wieloletniego programu inwestycyjnego Grupy Azoty i przełożą się na umocnienie pozycji na rynku nawozowo-chemicznym. W strategię wspólnego, zrównoważonego rozwoju wpisuje się również podjęta kooperacja z partnerami zewnętrznymi, m.in. w zakresie pozyskiwania surowców czy zwiększania potencjału energetycznego.

Rozwój segmentu nawozów

Dzięki inwestycjom w instalacje i technologie, mające bezpośredni wpływ na wytwarzanie nawozów i produktów chemicznych, będzie możliwe zwiększenie potencjału Naszych Zakładów na poszczególnych rynkach. Wśród inwestycji, które miały miejsce w roku 2013, można wymienić rozpoczęcie produkcji płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu (o wartości 69,5 mln zł), przygotowania do rozpoczęcia produkcji stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu (137,5 mln zł) oraz budowę stokażu amoniaku (108,5 mln zł). Rok 2013 przyniósł również uruchomienie pierwszej w kraju instalacji do przerobu tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych do destylowanych kwasów tłuszczowych i stearyny, o wartości 65 mln zł.

W trosce o środowisko

Wśród istotnych inwestycji, zrealizowanych przez Grupę Azoty „PUŁAWY”, można z pewnością wymienić budowę instalacji odsiarczania spalin o wartości 229,2 mln zł. Warto wspomnieć, iż w momencie otwarcia było to pierwsze tego typu rozwiązanie w Europie i trzecie na świecie! Inwestycja wpisuje się zatem w strategię Naszych Zakładów, nie tylko pod kątem dbałości o środowisko, ale również innowacyjności technologicznej i dążenia do stałego rozwoju naszego potencjału.

Surowce i energia

Miniony rok przyniósł wiele pozytywnych informacji z rynków surowców i energetyki. Dzięki nawiązaniu współpracy z zewnętrznymi partnerami, możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość. Wśród rozpoczętych, jak również planowanych projektów można wymienić między innymi wspólne pozyskiwanie surowców (gaz ziemny, fosfogipsy, sól potasowa, fosforyty) z KGHM, czy plany budowy elektrowni gazowo-parowej o mocy 800-900 MWe wspólnie z PGE.