12. Forum Ekologiczne Branży Chemicznej z udziałem Grupy Azoty PUŁAWY

| Nasze zakłady |

W Toruniu odbyła się XII edycja Forum Ekologicznego Branży Chemicznej. Organizatorem wydarzenia była Polska Izba Przemysłu Chemicznego, wraz z Sekretariatem Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Program „Odpowiedzialność i Troska”

Pierwsza część Forum poświęcona była kwestiom związanym z realizacją Programu „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce, podczas której dyrektor Pionu Wsparcia w Grupie Azoty PUŁAWY – Katarzyna Stasiak, przekonywała uczestników o zaletach, jakie wiążą się z uczestnictwem w Programie. Specjalnymi statuetkami uhonorowano firmy świętujące 20-lecie przystąpienia do Programu: Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., oraz Anwil S.A.

Pierwszego dnia konferencji poruszono tematy społecznej odpowiedzialności biznesu i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych. W sesji na ten temat prelegentem był przedstawiciel Naszych Zakładów – Wacław Kozioł, komendant Zakładowej Straży Pożarnej, który przybliżył słuchaczom zagadnienie praktycznego podejścia do tworzenia planów operacyjno-ratowniczych.

Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami

W drugim dniu konferencji dyskusje uczestników koncentrowały się wokół tematu ochrony środowiska. Pochylono się m.in. nad kwestiami związanymi z obowiązkiem prowadzenia analiz ryzyka przy. Drugi dzień konferencji zakończyły dyskusje na temat skutecznego gospodarowania odpadami, w tym zagadnienia związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz kwestia odzyskiwania i recyklingu opakowań wielomateriałowych.

Konferencja przyciągnęła około 80 uczestników, którzy reprezentowali ponad 20 firm z branży chemicznej z całej Polski. Prelegentami byli eksperci zajmujący się na co dzień ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem.