110 lat miasta Puławy

| Nasze zakłady |

W tym roku przypada jubileusz nadania Puławom praw miejskich. Dokładnie 110 lat temu, w 1906 roku na mocy decyzji rosyjskiego cara, Nowa Aleksandria (obecnie Puławy) stała się miastem, a w jej obszar włączono wsie Mokradki oraz Puławy Zarobne.

Zabezpieczyć wpływy

Gest cara miał wymiar czysto polityczny. Rewolucja z 1905 roku spowodowała złagodzenie polityki zaborcy wobec Polaków. Jednocześnie, chcąc utrzymać władzę na naszych ziemiach, car musiał zwiększyć swoje wpływy na poziomie regionalnym. Nadając Nowej Aleksandrii prawa miejskie, osiągał jedno i drugie. Miasto otrzymało perspektywę szybszego rozwoju, a władze rosyjskie zyskały możliwość rozbudowania lojalnej administracji, której członkowie byli rekrutowani spośród mieszkańców.

Międzywojnie

Po I wojnie światowej przywrócono starą nazwę miasta – Puławy, funkcjonującą od 1603 r. Od tego czasu Puławy weszły na drogę rozwoju. Rozbudowano przemysł rolniczy, czego elementem było utworzenie Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego. Jednak popularność miasta opierała się głównie na turystach, którzy w okresie międzywojennym odwiedzali Puławy jako znaczący ośrodek letniskowo-uzdrowiskowy nad Wisłą. Okres rozkwitu brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej.

Budowa Zakładów Azotowych

Władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1960 r. podjęły decyzję o budowie Zakładów Azotowych na terenie Puław. Budowa kombinatu chemicznego stanowiła kamień milowy w powojennej historii miasta. Obecność Zakładów wpłynęła znacząco na wzrost liczby ludności. Z niewielkiej miejscowości turystyczno-rolniczej Puławy stały się prężnym ośrodkiem przemysłowym wschodniej Polski.

Jubileusz miasta

110 lat po decyzji cara, Puławy są dziś ważnym ośrodkiem miejskim Lubelszczyzny. Zakłady Azotowe nadal bezpośrednio wpływają na rozwój miasta i regionu.

Oprócz przemysłu nasze miasto może pochwalić się licznymi atrakcjami turystycznymi, m.in. zabytkowymi obiektami Parku Czartoryskich, wśród których najbardziej okazałe to Pałac Czartoryskich z XVII wieku, młodsza o ponad sto lat Świątynia Sybilli oraz Dom Gotycki wybudowany na początku XIX wieku.

W ramach jubileuszu, od lutego do jesieni, będą odbywać się liczne wydarzenia kulturalne, sportowe i promocyjne. Kulminacją obchodów jubileuszu miasta będą obchody Dni Puław zaplanowane na czerwiec 2016 r.