10 lat zmian w Grupie Azoty „PUŁAWY”

| Nasze zakłady |

Wejście Polski do Unii Europejskiej stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń w historii rozwoju polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. Dzięki obecności naszego kraju w strukturach europejskich, Grupa Azoty „PUŁAWY” zyskała możliwość dynamiczniejszego rozwoju.

Pozyskujemy środki

W latach 2007-2013 budżet Naszych Zakładów, przeznaczony na inwestycje wyniósł prawie 1,11 mld PLN. Dodatkowo udało się pozyskać ponad 55 mln zł w ramach unijnych mechanizmów finansowych. W konsekwencji mogliśmy zbudować Instalację Demineralizacji Wody, Instalację Odsiarczania Spalin oraz przebudować Instalację Usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku. Pierwsza z wymienionych inwestycji pozwala wytwarzać więcej chemicznie czystej wody na potrzeby zakładowej elektrociepłowni, produkcji kaprolaktamu, melaminy, nadtlenku wodoru czy AdBlue®, ale także ograniczyła ilość emitowanych ścieków. Dzięki kolejnym zadaniom, udało nam się zredukować wydzielanie szkodliwych gazów do atmosfery. Wartością dodaną jest odzyskiwanie siarki, która służy do produkcji nowych formuł nawozowych takich jak np. RSMS.

Nie tylko inwestycje

Niezwykle istotnym elementem naszej obecności w zjednoczonej Europie jest członkostwo „PUŁAW” w międzynarodowych stowarzyszeniach tj. Fertilizers Europe, European Melamine Producers Assocation, European Panel Federation, European Petrochemical Assocation, International Fertilizer Industry Assocation czy Nylon 6 Promotional Group. Nasza aktywność w tych gremiach oraz piastowanie w nich ważnych stanowisk przez osoby związane z Grupą Azoty „PUŁAWY”, pozwalają skuteczniej dbać o własne interesy w ramach struktur unijnych. Wspólnie z naszymi partnerami z pozostałych 28 państw członkowskich możemy efektywnie działać na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, w zakresie dostaw gazu ziemnego, regulacji prawnych dotyczących konkurencji ze strony rosyjskich producentów nawozów czy negocjacji ws. wdrożenia umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

Perspektywy na przyszłość

Przed nami kolejny okres programowania i następne etapy rozwoju naszej firmy. Liczymy na to, iż ten czas będzie co najmniej tak samo owocny jak poprzednia dekada, a „PUŁAWY” będą umacniać swoją dotychczasową pozycję w branży Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju i za granicą.