Dlaczego należy budować stabilne systemy żywnościowe?

| Perspektywy i inwestycje |

Budowanie efektywnych systemów żywnościowych, może w znaczący sposób usprawnić nie tylko proces produkcji pożywienia, ale również transfer wiedzy i wymiany informacji między farmerami na całym świecie. Władze poszczególnych państw powinny zacząć w większym stopniu kłaść nacisk na wykorzystywanie zasobów naturalnych w sposób bardziej wydajny, aby wspomagać wzrost efektywności produkcji żywności.

Czytaj więcej →

Rewolucja rolnicza w Nigerii

| Rynki zagraniczne |

Rozwój produkcji rolnej jest jednym z fundamentalnych i najbardziej pewnych sposobów na utrzymanie stałego wzrost gospodarczego danego państwa. Ogromny potencjał zasobów naturalnych Nigerii zaczęto wykorzystywać w umacnianiu pozycji tamtejszego rolnictwa, po tym jak władze centralne zdecydowały o przesunięciu sił i zasobów w obszarze rolnictwa.

Czytaj więcej →

Bezpieczeństwo żywnościowe, a intensywny wzrost populacji

| Rynki zagraniczne |

Prognozuje się, że światowe spożycie mięsa wzrośnie prawie dwukrotnie do 2050 roku, a mieszkańcy naszej planety staną przed wyzwaniem wyżywienia docelowo 9,1 mld ludzi. Należy więc poszukiwać rozwiązań, które umożliwią nie tylko łatwiejszy dostęp do żywności w ogóle, ale również podjęcie starań w celu zmiany nawyków żywieniowych ludności, spożywania mniejszej ilości mięsa, które z roku na rok, będzie się stawać towarem deficytowym, na rzecz zbóż i roślin.

Czytaj więcej →

Wyżywienie a efektowność upraw

| Rynki zagraniczne |

Wydawać by się mogło, że dostarczenie żywności rosnącej liczbie ludności, bez konieczności adaptowania nowych terenów pod uprawę, jest zadaniem niezwykle trudnym do zrealizowania. Jednak naukowcy, dążą do przezwyciężenia rodzących się w tym obszarze trudności.

Czytaj więcej →