Cztery filary PUŁAW

| Produkty |

Agro, Chemia, Energetyka i Pozostała Działalność – to cztery segmenty działalności produkcyjnej Grupy Azoty „PUŁAWY”. Dokonaliśmy podsumowania działalności w tych obszarach za pierwsze półrocze roku obrotowego 2012/13.

Agro

To najważniejsze pole, którego wartość w odniesieniu do całości produkcji zajmuje aż 63,1% i wynosi 1 168 040 tys.  zł. Daje to wzrost przychodów w odniesieniu do analogicznego okresu w zeszłym roku obrachunkowym o 63 mln zł (5,7%). Głównymi produktami w tym segmencie są, wytwarzane przez „PUŁAWY”: PULAN® (saletra amonowa), PULREA® (mocznik), RSM® , PULSAR® (siarczan amonu) i siarczan amonu; nawozy fosforowe i mieszanki z gdańskich „Fosforów” oraz saletra potasowa i wapniowa z Azotów – Adipol z Chorzowa. Największy wartościowy wzrost przychodów Segmentu Agro zanotowano dzięki sprzedaży takich produktów podstawowych jak PULAN® (o 19,7%) i RSM® o 12,7%. Ponadto trzeba zauważyć, że przychody z eksportu wyniosły 356,1 mln zł (wzrost o 18,9% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym).

Chemia

Podstawowymi produktami w tym segmencie są wytwarzane w Grupie Azoty „PUŁAWY”: CAPROLACTAM™, Melamina™, PULREA®, PULNOX®, nadtlenek wodoru oraz AdBlue®; wytwarzane w Grupie Kapitałowej GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.: kwas siarkowy i wodorosiarczyn sodu oraz wytwarzana w spółce Azoty-Adipol S.A. saletra potasowa techniczna i spożywcza. Wolumen ich sprzedaży wzrósł o 8,3% w stosunku do ubiegłego roku dając przychody na poziomie 615 700 tys. zł. Ponadto to produkty z tego segmentu stanowią zdecydowaną większość towarów eksportowych Grupie Azoty „PUŁAWY”, bo aż 68,4%.

Energetyka

Energia elektryczna i cieplna oraz nośnik ciepła wytwarzane przez „PUŁAWY”, a także energia cieplna wytwarzana w spółce Azoty-Adipol S.A. są głównymi produktami w tym obszarze. Tu również jest realizowana dystrybucja mediów (energii elektrycznej i wody pitnej w spółce Azoty-Adipol S.A.), sprzedaż praw majątkowych (świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji) oraz sprzedaż innych usług własnych segmentu, wyłącznie na rynek krajowy. Warto zauważyć, że wzrost przychodów ze sprzedaży mediów na rzecz klientów zewnętrznych wyniosły 46,7 mln zł i był wyższy od zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,6%, przy kosztach własnych sprzedaży niższych o 21,5%.

Pozostała Działalność

W tym segmencie mamy do czynienia z takimi głównymi produktami handlowymi jak worki śmieciowe, worki z folii, folia, i regranulat polietylenowy jak również materiały i jednostki redukcji emisji ERU. W pierwszym półroczu roku obrotowego 2012/13 osiągnięto tu wynik operacyjny uwzględniający sprzedaż między segmentami w wysokości 0,5 mln zł, a przychody z tytułu transakcji z klientami zewnętrznymi wyniosły 30,1 mln zł.

 

Czytaj więcej →

Puławska melamina się liczy

| Produkty |

Dzięki korzystnemu położeniu oraz sprzyjającej koniunkturze, Grupa Azoty „PUŁAWY” wiele zyskuje na produkcji melaminy. Te czynniki umożliwiają spółce umacnianie swojej znaczącej pozycji na rynku – trzeciego na świecie producenta tej substancji.

Do czego służy melamina?

Melaminę wykorzystuje się do wyrobu żywic syntetycznych, używanych do produkcji laminatów dekoracyjnych, płyt drewnopochodnych, klejów, farb i lakierów. Ponadto znajduje zastosowanie w przemyśle włókienniczym, motoryzacyjnym, elektrotechnicznym i AGD.

Sytuacja w branży

Na skutek spadku podaży, pod koniec 2012 roku ceny melaminy poszły w górę, m.in. poprzez kłopoty konkurencji z przywróceniem pełnych zdolności produkcyjnych oraz nierozwinięcie wszystkich mocy nowych instalacji w jednej z firm, produkujących melaminę. Aktualnie tona produktu kosztuje około 1450 EUR/t, co jako „PUŁAWY” uważamy za dobrą cenę. Na chwilę obecną około 30% puławskiej melaminy trafia na rynek krajowy, a reszta jest eksportowana do krajów europejskich.

Dobre sąsiedztwo to podstawa

Nie bez znaczenia na sukcesy w sprzedaży melaminy ma również lokalizacja przedsiębiorstwa. „PUŁAWY” leżą środkowo-wschodniej Europie gdzie intensywnie rozwija się przemysł drzewny, w tym meblarski, budowlany. Zakłady te do przetwórstwa drewna wykorzystują zarówno melaminę, jak i mocznik – obydwa kupowane w pakiecie od Grupy Azoty „PUŁAWY”. Dzięki kompleksowemu zaopatrzeniu tych podmiotów, spółka ma możliwość budowania trwałych relacji ekonomicznych i posiadania stabilnego rynku zbytu oraz korzystania z renty geograficznej.

 

Czytaj więcej →

RSM cieszy się wzięciem

| Produkty |

Roztwór saletrzano-mocznikowy to jeden z najbardziej popularnych nawozów z „PUŁAW”. Jest to wynikiem podejmowanych przez Nas działań, aby w tym produkcie, łączyć wysoką jakość z atrakcyjną ceną.

Dlaczego to możliwe?

Połączenie tych dwóch wartości jest skutkiem wysokich zdolności produkcyjnych Grupa Azoty Puławy  w zakresie części składowych RSM. Mocznik i saletra amonowa są u Nas wytwarzane na poziomie ok. 1,1 mln ton rocznie. Umożliwia to obniżanie kosztów, z zachowaniem wysokiej zawartości czystego azotu (dostępne stężenia to 28%, 30% i 32%).

Jak działa RSM?

Kombinacja dwóch form azotu – szybko działającej amidowej oraz wolno działającej amonowej, czyni ten nawóz najbardziej efektywnym w naszej strefie klimatycznej. Ponadto jest łatwy do aplikowania oraz przyswajania dzięki formie płynnej. Dzięki temu nie wymaga rozpuszczania, jak to jest konieczne w przypadku środków w granulacie.

„PUŁAWY” stawiają na RSM

Dzięki znaczącej pozycji, w zdolnościach produkcyjnych tego nawozu (trzecie miejsce w Europie – 1,2 mln ton rocznie), Grupa Azoty Puławy pracują nad dalszym rozwojem tego produktu. Dzięki kolejnym inwestycjom, przedsiębiorstwo będzie mogło wzbogacać płynny RSM m.in. o siarkę i magnez.

Ponadto przyczyną wzrostu popytu na preparat jest nie tylko jego jakość, cena i dostępność, zapewniana przez sprawnie funkcjonujący system logistyczny, ale także wiedza o nim, rozpowszechniana podczas szkoleń dla rolników, prowadzonych przez pracowników „PUŁAW”. Współdziałamy w projektach szkoleniowych i edukacyjnych z Instytutem Nawozów Sztucznych oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Czytaj więcej →

Chemia pójdzie w górę

| Produkty |

Mimo spowolnienia gospodarczego i obniżek cen na międzynarodowym rynku chemicznym, analitycy przewidują, iż w perspektywie kilku najbliższych miesięcy należy spodziewać się odbicia i poprawy sytuacji w branży. Skorzystają na tym również ZA „PUŁAWY”.

Chiny podnoszą poprzeczkę

Mniej wyraźny ruch w zakresie produkcji i sprzedaży kaprolaktamu oraz melaminy jest silnie związany z cłami antydumpingowymi nałożonymi przez Chiny. Wyjaśnieniem tej sytuacji może być argument ochrony rodzimego przemysłu, który równolegle ma potencjał do uruchomienia własnych mocy wytwórczych w tym obszarze. Niemniej stanowi to ważne wyzwanie dla ZA „PUŁAWY”, dla których stawka cła wynosi 4,4%.

AdBlue® nadal w grze

Jednak nadzieją na najbliższy czas jest wysokiej czystości mocznik o zastrzeżonej nazwie handlowej, który jest wykorzystywany m. in. w katalizatorach pojazdów spalinowych do redukcji tlenku azotu w emitowanych spalinach. Zarówno w Polsce, jak i w Europie stale przybywa stacji, gdzie można zatankować AdBlue®. Jest to zjawisko sprzężone ze wzrostem konsumpcji tego środka, która wzrosła o 20% w stosunku do ubiegłego roku, a prognozy wskazują na utrzymanie się tej tendencji w najbliższym czasie.

Kaprolaktam będzie potrzebny

Powolny powrót do kondycji sprzed kryzysu odnotował amerykański rynek motoryzacyjny, przy jednoczesnym spadku obrotów w Japonii (skutki tsunami, wysoki kurs jena). Niemniej jednak kaprolaktam, wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych, używanych do budowy pojazdów będzie nadal potrzebny. Tu oczy świata skierowane są na Chiny i Indie, które są spodziewanym źródłem wzrostu w tej branży. Mając na uwadze dążenie do uruchomienia własnej produkcji kaprolaktamu przez Pekin, dla „PUŁAW” istotnym kierunkiem działania jest właśnie subkontynent indyjski.

Czytaj więcej →

Rekord ustanowiony

Grudzień 2012 r. przejdzie w Zakładach Azotowych „PUŁAWY” do historii. To wszystko za sprawą osiągnięcia wyjątkowego rezultatu, jeżeli chodzi o produkcję mocznika.

Skuteczniej i taniej

1 250 000 ton tego surowca to skutek nie tylko modernizacji ciągu produkcyjnego Tlenownia-Amoniak-Mocznik, ale również dbałość o efektywność całego procesu. To ważne, ponieważ równolegle udało się znacząco obniżyć zużycie gazu ziemnego, wykorzystywanego przy produkcji. Zużyty wolumen „błękitnego paliwa” wyniósł bowiem tylko 89 mln m3.

Miejsce na podium

Historyczny wynik to nie tylko wielkie liczby, ale też i te o niższych nominałach, ale za to wiele mówiące. Mianowicie, dzięki wzrostowi produkcji mocznika o niemalże 133%, ZA „PUŁAWY” stały się jego drugim producentem w Europie (10% udziału wśród państw UE). To nie tylko sukces przedsiębiorstwa, ale także przykład jak mogą funkcjonować polskie firmy przemysłowe kapitałochłonne: owoce sukcesu można zebrać tylko, gdy wpierw odpowiednio się zainwestuje.

Czytaj więcej →