Rola innowacji w zwiększaniu bezpieczeństwa żywnościowego

| Perspektywy i inwestycje |

Wciąż rosnąca populacja Ziemi stanowi wyzwanie, głównie z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego. Eksperci szacują, że do zapewnienie wyżywienia w okresie następnych 40-50 lat będziemy musieli wyprodukować tyle żywności, co przez ostatnie 10 tysięcy lat. Odpowiedzią na tak ogromne wyzwanie może być tylko zwiększenie wydajności upraw.

Czytaj więcej →

Dlaczego należy budować stabilne systemy żywnościowe?

| Perspektywy i inwestycje |

Budowanie efektywnych systemów żywnościowych, może w znaczący sposób usprawnić nie tylko proces produkcji pożywienia, ale również transfer wiedzy i wymiany informacji między farmerami na całym świecie. Władze poszczególnych państw powinny zacząć w większym stopniu kłaść nacisk na wykorzystywanie zasobów naturalnych w sposób bardziej wydajny, aby wspomagać wzrost efektywności produkcji żywności.

Czytaj więcej →