Jacek Janiszek

Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY odpowiada za obszar personalny, inwestycji i energetyczny oraz komunikacji korporacyjnej, audytu wewnętrznego i generalnego projektanta. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu na kierunku: organizacja i technika transportu, a także Technikum Elektronicznego w Radomiu na kierunku: elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. Ukończył również Politechnikę Łódzką na kierunku: bezpieczeństwo procesów przemysłowych w dużych zakładach chemicznych, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na kierunku: energetyka cieplna oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku: zarządzanie przedsiębiorstwem na wspólnym rynku europejskim.

W latach 1996-2008 pracował w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. na stanowisku dyrektora Departamentu Organizacji Korporacyjnej, a następnie kierownika Centrum Energetycznego, kierownika zmiany Centrum Energetycznego, zastępcy kierownika Zakładu Energetycznego ds. technicznych, kierownika zmiany Zakładu Elektrociepłowni oraz specjalisty technologa ds. kotłów. Od 2008 do 2009 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Remzap sp. z o.o.

Od 2009 do 2010 r. piastował stanowisko wiceprezesa zarządu Zakładu Pracy Chronionej „Simena”. W latach 2010-2011 pełnił funkcję kierownika koordynatora ds. administracyjno-organizacyjnych, a następnie zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach. Od 2011 do 2014 r. był dyrektorem Operacyjnym HMP Maria Bonkantner-Parada HMP S.A. Od 2014 r. był wiceprezesem zarządu, a następnie prezesem zarządu w SIM Spółka Inżynierów sp. z o.o.

W kwietniu 2016 r. powołany do zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa. Od stycznia 2017 roku jest prezesem zarządu PUŁAW.

Zobacz wszystkie wpisy tego autora →

Krzysztof Homenda

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. Odpowiada za obszar Korporacyjny, Personalny, Inwestycji, Prawny i Generalnego Projektanta.
Jest absolwentem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Doświadczenie zawodowe:
25.05.2016 - nadal - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A., Wiceprezes Zarządu
15.04.2011 - 2016 - GK PEPEES - członek Zarządu - Dyrektor Finansowy; Prezes Zarządu ZPZ "Lublin" Sp. z o.o.; członek Rady Nadzorczej PPZ "Bronisław" Sp. z o.o.; członek Rady Nadzorczej CHP Energia Sp. z o.o.
2010-2011 - OT Logistics S.A. (poprzednio Odratrans S.A.) - Wiceprezes Zarządu/Prokurent
2007-2010 - Soda Polska CIECH Sp. z o.o. (wcześniej w: Soda Mątwy S.A., Janikosoda S.A.) - Wiceprezes Zarządu
2001-2007 - EXATEL S.A. (poprzednio Tel-Energo S.A.) - Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Pionu Finansowego
2000-2001 - PF Jelfa S.A. - członek Zarządu
1999-2000 - BRE-Cresco Management Sp. z o.o./VNFI "Victoria" Sp. z o.o. - Dyrektor Inwestycyjny
1996-1999 - PTP-Kleinwort Benson Sp. z o.o. - Kierownik/Dyrektor Inwestycyjny
1994-1996 - Lubelska Szkoła Biznesu - specjalista, wykładowca, koordynator
1992-1994 - Polish-American Extension Project - koordynator, tłumacz

Niektóre inne doświadczenia zawodowe:
2016-nadal - PDH S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2007-2010 - Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2005-2007 - Zachem S.A. - Członek/Przewodniczący Rady Nadzorczej
2004-2007 - Energo-Tel S.A. - Członek Rady Nadzorczej
1999-2000 - PLL LOT S.A. - Członek Rady Nadzorczej
1998-2000 - Intermoda S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
1997-2000 - Weltom S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
1997-1999 - Kalskór S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zobacz wszystkie wpisy tego autora →

Andrzej Skwarek

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. Odpowiada za obszar Produkcji, Technologii i Rozwoju, Głównego Specjalisty ds. Doskonalenia Operacyjnego. Jest Absolwentem Politechniki Warszawskiej - kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Akademii Leona Koźmińskiego - studia podyplomowe: Master of Business Administration oraz Zarządzanie Projektami

W okresie 04.2001 - 05.2016 - pracował w ówczesnych Zakładach Azotowych pracował na stanowiskach: Główny Specjalista Inżynier Procesu, Główny Specjalista d.s. Projektów Technologicznych, Kierownik Zakładu Nawozów, Kierownik Wydziału Mocznika, Kierownik Zespołu Technicznego, Kierownik Zmiany Zakładu Mocznika i Melaminy, Starszy Specjalista Technolog, Specjalista Technolog

Od maja do 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A., a obecnie zajmuje pozycje Członka Zarządu.

W latach 2006-2015 ukończył kursy/szkolenia: kurs: Księgowość Spółek Prawa Handlowego - BIURO DORADZTWA PERSONALNEGO CONSULTOR, szkolenie: Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych - BOMIS, szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa - INSTYTUT EUROPEISTYKI, Seminarium: Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI, Seminarium: Strategiczne zarządzanie zakupami - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI, Kurs: Akademia Zarządzania - CENTRUM SZKOLENIOWE ICAN, Szkolenie: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Foundation - DAVOTEAM CENTER OF EXCELLENCE S.A..

Zobacz wszystkie wpisy tego autora →

Izabela Świderek

Wiceprezes Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA, odpowiada za obszar finansowy. Doktor nauk ekonomicznych w specjalności: analiza ekonomiczno-finansowa, finanse publiczne na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie również ukończyła Zarządzanie i Marketing w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Z dużym doświadczeniem ekonomicznym i szkoleniowym z zakresu finansów publicznych, w czerwcu 2017 roku objęła stanowisko wiceprezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, gdzie pracuje do chwili obecnej.

Zobacz wszystkie wpisy tego autora →

Paweł Owczarski

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, odpowiada za obszar Handlowy, w tym koordynacja funkcji handlowych spółek zależnych AGROCHEM sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, AGROCHEM PUŁAWY sp. z o.o., GZNF „Fosfory” sp. z o.o.
Magister Zarządzania i Marketingu - Szkoła Główna Handlowa z dyplomem Dyplom MBA - Harvard Business School.
Paweł Owczarski z dużym, międzynarodowym doświadczeniem w obszarze energetyki i zarządzania objął stanowisko wiceprezesa zarządy naszej Spółki w czerwcu 2017 r.

Zobacz wszystkie wpisy tego autora →

Michał Mulawa

Michał Mulawa jest absolwentem politologii oraz psychologicznych studiów w zakresie komunikacji społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze komunikacji. Pełnił m.in. funkcję rzecznika prasowego Urzędu Miasta Kraśnik. Od czerwca 2016 r. związany był z Grupą Azoty S.A., gdzie pracował w Departamencie Korporacyjnym Komunikacji, następnie objął stanowisko rzecznika prasowego i kierownika działu komunikacji korporacyjnej w puławskiej Spółce, gdzie pracuje do chwili obecnej. Jest również radnym wojewódzkim z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Zobacz wszystkie wpisy tego autora →