Jacek Janiszek

Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, odpowiada za obszar Korporacyjny, z wyłączeniem nadzoru właścicielskiego, Personalny, Inwestycji i Energetyczny oraz komunikacji korporacyjnej, audytu wewnętrznego i Generalnego Projektanta. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu - na kierunku Organizacja i technika transportu, a także Technikum Elektronicznego w Radomiu - na kierunku Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. Ukończył również Politechnikę Łódzką (na kierunku Bezpieczeństwo procesów przemysłowych w dużych zakładach chemicznych), Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (na kierunku Energetyka cieplna) oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem na wspólnym rynku europejskim).

W latach 1996 - 2008 pracował w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Organizacji Korporacyjnej, a następnie Kierownika Centrum Energetycznego, Kierownika Zmiany Centrum Energetycznego, Zastępcy Kierownika Zakładu Energetycznego ds. technicznych, Kierownika Zmiany Zakładu Elektrociepłowni oraz Specjalisty Technologa ds. kotłów. Od 2008 do 2009 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Remzap sp. z o.o.

Od 2009 do 2010 r. piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Zakładu Pracy Chronionej „Simena”. W latach 2010 - 2011 pełnił funkcję Kierownika Koordynatora ds. administracyjno-organizacyjnych, a następnie Zastępcy Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach. Od 2011 do 2014 r. był Dyrektorem Operacyjnym HMP Maria Bonkantner-Parada HMP S.A. Od 2014 r. był Wiceprezesem Zarządu, a następnie Prezesem Zarządu w SIM Spółka Inżynierów sp. z o.o.

Zobacz wszystkie wpisy tego autora →

Krzysztof Homenda

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. Odpowiada za obszar Finansowy i Handlowy oraz nadzór właścicielski.
Jest absolwentem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Doświadczenie zawodowe:
25.05.2016 - nadal - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A., Wiceprezes Zarządu
15.04.2011 - 2016 - GK PEPEES - członek Zarządu - Dyrektor Finansowy; Prezes Zarządu ZPZ "Lublin" Sp. z o.o.; członek Rady Nadzorczej PPZ "Bronisław" Sp. z o.o.; członek Rady Nadzorczej CHP Energia Sp. z o.o.
2010-2011 - OT Logistics S.A. (poprzednio Odratrans S.A.) - Wiceprezes Zarządu/Prokurent
2007-2010 - Soda Polska CIECH Sp. z o.o. (wcześniej w: Soda Mątwy S.A., Janikosoda S.A.) - Wiceprezes Zarządu
2001-2007 - EXATEL S.A. (poprzednio Tel-Energo S.A.) - Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Pionu Finansowego
2000-2001 - PF Jelfa S.A. - członek Zarządu
1999-2000 - BRE-Cresco Management Sp. z o.o./VNFI "Victoria" Sp. z o.o. - Dyrektor Inwestycyjny
1996-1999 - PTP-Kleinwort Benson Sp. z o.o. - Kierownik/Dyrektor Inwestycyjny
1994-1996 - Lubelska Szkoła Biznesu - specjalista, wykładowca, koordynator
1992-1994 - Polish-American Extension Project - koordynator, tłumacz

Niektóre inne doświadczenia zawodowe:
2016-nadal - PDH S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2007-2010 - Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2005-2007 - Zachem S.A. - Członek/Przewodniczący Rady Nadzorczej
2004-2007 - Energo-Tel S.A. - Członek Rady Nadzorczej
1999-2000 - PLL LOT S.A. - Członek Rady Nadzorczej
1998-2000 - Intermoda S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
1997-2000 - Weltom S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
1997-1999 - Kalskór S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zobacz wszystkie wpisy tego autora →

Andrzej Skwarek

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. Odpowiada za obszar Produkcji, Wsparcia oraz Technologii i Rozwoju, a także Głównego Specjalisty ds. Doskonalenia Operacyjnego.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej - kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Akademii Leona Koźmińskiego - studia podyplomowe: Master of Business Administration oraz Zarządzanie Projektami

Doświadczenie zawodowe:
10.05.2016 - nadal - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A., Wiceprezes Zarządu
04.2001 - 05.2016 - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. - Główny Specjalista Inżynier Procesu, Główny Specjalista d.s. Projektów Technologicznych, Kierownik Zakładu Nawozów, Kierownik Wydziału Mocznika, Kierownik Zespołu Technicznego, Kierownik Zmiany Zakładu Mocznika i Melaminy, Starszy Specjalista Technolog, Specjalista Technolog

Kursy i szkolenia:
2015 - DAVOTEAM CENTER OF EXCELLENCE S.A. - Szkolenie: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Foundation
2013 - CENTRUM SZKOLENIOWE ICAN - Kurs: Akademia Zarządzania
2012 - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI - Seminarium: Strategiczne zarządzanie zakupami
2012 - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI - Seminarium: Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych
2010 - INSTYTUT EUROPEISTYKI - szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa
2008 - BOMIS - szkolenie: Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych
2006 - BIURO DORADZTWA PERSONALNEGO CONSULTOR - kurs: Księgowość Spółek Prawa Handlowego

Zobacz wszystkie wpisy tego autora →

Michał Mulawa

Michał Mulawa jest absolwentem politologii oraz psychologicznych studiów w zakresie komunikacji społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze komunikacji. Pełnił m.in. funkcję rzecznika prasowego Urzędu Miasta Kraśnik. Od czerwca 2016 r. związany był z Grupą Azoty S.A., gdzie pracował w Departamencie Korporacyjnym Komunikacji. Jest również radnym wojewódzkim z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Zobacz wszystkie wpisy tego autora →