Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, odpowiada za obszar Handlowy, w tym koordynacja funkcji handlowych spółek zależnych AGROCHEM sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, AGROCHEM PUŁAWY sp. z o.o., GZNF „Fosfory” sp. z o.o.
Magister Zarządzania i Marketingu - Szkoła Główna Handlowa z dyplomem Dyplom MBA - Harvard Business School.
Paweł Owczarski z dużym, międzynarodowym doświadczeniem w obszarze energetyki i zarządzania objął stanowisko wiceprezesa zarządy naszej Spółki w czerwcu 2017 r.

NAWOŻENIE AZOTEM WARZYW W UPRAWIE POLOWEJ ORAZ SADÓW (1)

| Rolnictwo |

Nawozy mają najwyższą plonotwórczą efektywność spośród wszystkich czynników intensyfikacji produkcji rolnej. W Polsce wynosi ona od 30 do 60% całości przyrostu plonów roślin. Jednakże produkcja nawozów, w tym głównie azotowych, jest bardzo energochłonna, co wiąże się z ich stosunkowo wysoką ceną. Wysoki wzrost cen nawozów w stosunku do niższego wzrostu cen produktów rolnych był w naszym kraju na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przyczyną ponad trzykrotnego spadku nawożenia (NPK). W Polsce od 1993 roku nawożenie mineralne, najbardziej azotowe, zaczęło wzrastać i obecnie osiągnęło średnio ok. 130 kg NPK/ha. W najbliższym dziesięcioleciu przewiduje się dalszy powolny wzrost dawek wnoszonych nawozów mineralnych.

Czytaj więcej →