Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY odpowiada za obszar personalny, inwestycji i energetyczny oraz komunikacji korporacyjnej, audytu wewnętrznego i generalnego projektanta. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu na kierunku: organizacja i technika transportu, a także Technikum Elektronicznego w Radomiu na kierunku: elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. Ukończył również Politechnikę Łódzką na kierunku: bezpieczeństwo procesów przemysłowych w dużych zakładach chemicznych, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na kierunku: energetyka cieplna oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku: zarządzanie przedsiębiorstwem na wspólnym rynku europejskim.

W latach 1996-2008 pracował w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. na stanowisku dyrektora Departamentu Organizacji Korporacyjnej, a następnie kierownika Centrum Energetycznego, kierownika zmiany Centrum Energetycznego, zastępcy kierownika Zakładu Energetycznego ds. technicznych, kierownika zmiany Zakładu Elektrociepłowni oraz specjalisty technologa ds. kotłów. Od 2008 do 2009 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Remzap sp. z o.o.

Od 2009 do 2010 r. piastował stanowisko wiceprezesa zarządu Zakładu Pracy Chronionej „Simena”. W latach 2010-2011 pełnił funkcję kierownika koordynatora ds. administracyjno-organizacyjnych, a następnie zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach. Od 2011 do 2014 r. był dyrektorem Operacyjnym HMP Maria Bonkantner-Parada HMP S.A. Od 2014 r. był wiceprezesem zarządu, a następnie prezesem zarządu w SIM Spółka Inżynierów sp. z o.o.

W kwietniu 2016 r. powołany do zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa. Od stycznia 2017 roku jest prezesem zarządu PUŁAW.

Kluczowy kontrakt dla realizacji największej w Polsce inwestycji nawozowej

| Nasze zakłady |

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. do 2021 roku przeznaczy ponad 1,1 mld zł na inwestycje w segmencie nawozów. Rozbudowa i modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowej linii produkcyjnej mają nam pozwolić na wytworzenie nowych nawozów, a to przyczyni się do zwiększenia oferty skierowanej do rolników. Segment nawozów dziś generuje blisko 60 proc. przychodów.

Czytaj więcej →

Przemysł i nauka chcą ściślej współpracować

| B+R |

16 stycznia 2017r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przedstawiciele nauki, edukacji i biznesu, a także administracji publicznej wspólnie dyskutowali o możliwych synergiach ze wzajemnej współpracy podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współpraca przemysłu i nauki – klucz do sukcesu”.

Czytaj więcej →